8 augustus 2023

Juridische erkenning non-binaire mensen nodig

Poster van Rutgers expertisecentrum seksualiteit: kiezen voor een "X".

Maar liefst 1,8% van de bevolking van zestien jaar en ouder is non-binair en identificeert zich niet of niet helemaal als man of vrouw. Een nog grotere groep wenst een X als geslachtsregistratie. Dat blijkt uit onderzoek van expertisecentrum Rutgers in opdracht van minister Weerwind van Rechtsbescherming. Transgender Netwerk roept de politiek op een X als geslachtsregistratie snel wettelijk mogelijk te maken.

De meeste mensen die non-binair zijn worden verkeerd aangeduid door bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts, de gemeente of hun werkgever. Voor een non-binaire geslachtsregistratie moet je in Nederland namelijk naar de rechter, iets wat slechts tientallen mensen hebben gedaan. Rechtbanken,
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) riepen al eerder op om een wettelijke regeling te maken, zodat non-binaire mensen voor een juiste geslachtsaanduiding niet langs de rechter hoeven.

Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken (D66) kondigde daarom in 2022 een initiatiefwet aan om de X zonder tussenkomst van een rechter te regelen. Samen met NNID en COC Nederland, hoopt Transgender Netwerk dat het officiële wetgevingsproces spoedig start zodat de Tweede Kamer in 2024 nog over het voorstel kan stemmen.

“Juridische erkenning voor non-binaire mensen is hard nodig. De X is niet voor niks één van de punten uit het Regenboogstembusakkoord dat is opgenomen in het coalitieakkoord.” Aafke Uilhoorn, bestuurslid Transgender Netwerk

Uit nieuw onderzoek van expertisecentrum Rutgers blijkt nu dat 6,4 procent overweegt hun geslachtsregistratie aan te passen in een x als dit via de gemeente mogelijk wordt, en 2,4 procent als dit via de rechter zou gaan. Minister Weerwind stuurde dit onderzoek op vrijdag 7 juli naar de Kamer.

Aafke Uilhoorn, bestuurslid van Transgender Netwerk: “Dit onderzoek bevestigt dat de behoefte aan een X als geslachtsregistratie groot is. Wij kijken dan ook uit naar het initiatiefwetsvoorstel en wij roepen de politiek op deze wet te steunen en middelen vrij te maken voor een voorspoedige invoering. Juridische erkenning voor non-binaire mensen is hard nodig. De X is niet voor niks één van de punten uit het Regenboogstembusakkoord dat is opgenomen in het coalitieakkoord.”

In onder andere IJsland, Malta en Denemarken is het al mogelijk om zonder tussenkomst van een rechter een X als geslachtsregistratie te krijgen.

Onnodige sekseregistratie

Steeds meer organisaties en werkgevers maken al werk van het terugdringen van onnodige sekseregistratie. Wat Transgender Netwerk betreft vergroot de overheid haar inzet om sekseregistratie, waar mogelijk, terug te dringen. Uiteindelijk zal het hebben van een X de mensen die dat wensen de mogelijkheid geven zelf te bepalen wanneer en aan wie ze kenbaar maken wat hun geslacht is en hoe ze aangesproken willen worden.

In de Algemene wet gelijke behandeling staat dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden op grond van genderidentiteit. Los van de initiatiefwet kan de overheid al werk maken van gelijke behandeling voor non-binaire mensen. Of het nu gaat om zaken bij de burgerlijke stand, zoals registratie van ouders op de geboorteakte, of de geslachtsregistratie bij uitvoeringsorganisaties zoals ziektekostenverzekeraars of DUO. Nu kan de overheid al het goede voorbeeld geven en de gelijke behandeling van non-binaire mensen vergroten door onnodige sekseregistratie tegen te gaan.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com