foto Geslachtsregistratie foto formulier

3 juli 2020

Kabinet schrapt geslachtsvermelding van ID kaart

TNN, NNID en COC zijn gelukkig met het kabinetsvoornemen om geslachtsvermelding te schrappen van de identiteitskaart. De belangenorganisaties hebben hier lang voor gepleit.

‘Dit is geweldig nieuws voor mensen die dag in, dag uit problemen ondervinden van die categorie geslacht op hun identiteitsbewijs’, aldus TNN, COC en NNID in een reactie. ‘En het is goed nieuws voor eenieder die vindt dat het de overheid en instanties niet aangaat wat je in je ondergoed hebt.’

‘Door geslachtsvermelding te schrappen van de identiteitskaart bied je een directe, concrete oplossing voor mensen die nu door het leven moeten met documenten die niet goed weergeven wie ze zijn’, aldus de belangenorganisaties. ‘Het biedt een oplossing aan mensen die aan loketten, in de trein of aan de grens telkens weer onnodige en indiscrete vragen krijgen over hun geslacht.’

Volgens NNID, TNN en COC is het schrappen van verplichte geslachtsvermelding onder meer van belang voor intersekse personen, voor personen die zich niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ (non-binaire personen) en voor iedereen die vindt dat het de overheid niet aangaat wat hun geslacht is. De organisaties willen dat mensen geheel vrij zijn om zonder inmenging van de overheid te bepalen of ze zich als vrouw, man, of op andere wijze willen presenteren. Circa 4 procent van de Nederlanders voelt zich niet thuis in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’.

Minister Van Engelshoven (Emancipatie) schrijft op 3 juli aan de Kamer dat het geslacht naar verwachting vanaf 2024 of 2025 wordt weggelaten op nieuwe identiteitskaarten.

TNN, NNID en COC vinden het ook positief dat minister Van Engelshoven bedrijven en organisaties helpt  bij het voorkomen van onnodige geslachtsregistratie. De minister heeft bijvoorbeeld een ‘online toolbox’ laten bouwen door Atria en TNN met een afwegingskader en voorbeelden voor gemeentes, overheid en bedrijfsleven.

Tenslotte gaan minister Van Engelshoven en minister Dekker (Rechtsbescherming) bekijken of het mogelijk is om in de toekomst in paspoorten voor een ieder die dat wil op eenvoudige wijze een ‘X’ in te vullen op de plaats van het geslacht, in plaats van een ‘m’ of ‘v’. Nu kan dat alleen via tussenkomst van de rechter.

TNN, COC en NNID pleiten al lang voor afschaffing van verplichte geslachtsvermelding en riepen recent nog op tot het schrappen van de categorie van identiteitskaarten. Het voornemen is onderdeel van COC’s regenboog stembusakkoord.

foto: Philip Tijsma

 

Update 04-07-2020:

Reactie van onze voorzitter Brand Berghouwer:

Het voornemen van de regering om over een paar jaar geslacht niet meer op identiteitskaarten te vermelden, roept gemengde reacties op. Veel mensen hebben hard gestreden voor hun felbegeerde ‘m’ of ‘v’. Het is jammer als je die niet meer terug kunt zien op je identiteitskaart. Tegelijk zijn we blij voor alle mensen die het bespaard blijft om rond te lopen met een ID-kaart die niet bij je past. Voor deze nieuwe generatie trans mensen zal het veel ellende schelen.

Deze verandering kan bij sommigen gevoelens van onzekerheid en onveiligheid teweeg brengen en daar blijven we met elkaar over in gesprek. Mail ons of bel ons om het kenbaar te maken als je vragen of zorgen hebt!

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com