foto 2e kamer

3 juli 2018

Kamer steunt expliciet verbod transgenderdiscriminatie

Discriminatie van transgender en intersekse personen verdient een stevigere aanpak. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Daar werd vandaag gestemd over het verduidelijken van de discriminatiegrond geslacht in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (Awgb). Als het aan de Tweede Kamer ligt vallen genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken ook onder die grond. TNN is ontzettend blij.

TNN heeft samen met COC Nederland en NNID jaren gestreefd naar een expliciet verbod op transgender en intersekse discriminatie.

‘De stemming is een grote overwinning voor transgender personen en intersekse personen’, aldus Brand Berghouwer, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland.

Jaarlijks krijgt ruim 40% van de transgender personen met discriminatie te maken. Zij worden in de Nederlandse samenleving gediscrimineerd omdat hun genderidentiteit en/of genderexpressie niet overeenkomt met het geslacht wat hen bij de geboorte is toegekend. Transgender personen worden bijvoorbeeld ontslagen, ze worden weggestuurd uit winkels of geweigerd bij toiletten en sportscholen. Bij het stappen bemoeien uitsmijters zich hoe een trans persoon zich kleedt en ontzeggen die persoon zelfs de toegang. Op dit moment is er geen enkele wet in Nederland die discriminatie van transgender personen expliciet verbiedt. De aanpassing is dus broodnodig.

Initiatiefwet

Met dank aan D66, GroenLinks en de PvdA is de nieuwe aanpassing van de Awgb tot stand gekomen. Zij kwamen in actie nadat voormalig minister Plasterk in 2016 verkondigde dat aanpassing van de Awgb inderdaad nodig was. Uiteindelijk waren het de drie partijen die een eigen initiatiefvoorstel indienden voor wijziging van de Awgb.  Die is vandaag aangenomen door de Tweede Kamer met een ruime meerderheid (VVD, SP, GL, PvdD, CDA, CU, D66, 50+, PvdA, Forum voor Democratie, Denk stemden voor).

Belangrijke stap

Volgens TNN is de aanpassing van de Awgb een belangrijke eerste stap die de regering kan nemen om de grote groep transgender personen (volgens het SCP minimaal 0,7% van de Nederlandse bevolking) beter te beschermen tegen discriminatie. TNN hoopt dat het wetsvoorstel ook in de Eerste Kamer op een meerderheid kan rekenen. Zodat de overheid  duidelijk maakt dat in Nederland iedereen zichzelf moet kunnen zijn zonder negatieve gevolgen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com