Plaatje van de Toolkit Onnodige Sekseregistratie met gele achtergrond en 4 lopende personen en een zittende persoon met laptop

3 juli 2020

Lancering van Toolkit Sekseregistratie

Wanneer is het nodig om iemands geslacht te registreren? En wanneer niet? En  als je sekse registreert hoe doe je dat? Om organisaties hierbij een helpende hand te bieden, is er de online Toolkit Onnodige Sekseregistratie. In de Toolkit bevinden zich handreikingen voor gemeenten, nationale overheid en bedrijven.

Vaak vindt sekseregistratie plaats vanuit gewoonte; er is dan geen goede reden om naar sekse te vragen. Je kunt zeggen dat het gebruik van dit specifieke persoonsgegeven niet noodzakelijk is voor het doel dat de organisatie voor ogen heeft. In zulke gevallen is er sprake van onnodige sekseregistratie.

Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om onnodige sekseregistratie te verminderen.

  • Vanuit het oogpunt van privacy is het belangrijk om geslacht/sekse alleen in gevallen te registreren wanneer dat nodig is. Onnodige registratie van persoonskenmerken is dus onwenselijk vanuit dit perspectief.
  • Niet iedereen herkent zich in de indeling ‘man of vrouw’ en voor deze mensen, zoals trans en intersekse personen is deze registratie onprettig en onvrij.
  • Ten derde draagt sekseregistratie bij aan het in stand houden van stereotypen en gendernormen die voortkomen uit de indeling in ‘man’ en ‘vrouw’. Deze indeling en registratie impliceert dat er wezenlijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, terwijl dit in veel situaties niet het geval is.
  • Tot slot zorgt het terugdringen van sekseregistratie ervoor dat dataverwerking op termijn efficiënter en doelmatiger wordt. Het vermindert de hoeveelheid opgeslagen data.

In de Toolkit wordt uitgelegd wanneer sekseregistratie verplicht is of nodig kan zijn, en wanneer het onnodig is. Ook komen goede voorbeelden aan bod van organisaties die al stappen hebben ondernomen en een aantal handige tips en trucs. Om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het terugdringen van onnodige sekseregistratie, bevat de Toolkit ook een interactief afwegingskader met daarin een concreet stappenplan om in kaart te brengen waar, waarom en hoe sekse binnen je organisatie wordt geregistreerd en hoe dit kan worden verminderd.

De Toolkit is ontwikkeld door Atria en Transgender Netwerk Nederland en te vinden op atria.nl/sekseregistratie en mag integraal overgenomen worden met bronvermelding.

De Toolkit is gefinancieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ga naar de Toolkit Onnodige Sekseregistratie

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com