foto van borstimplantaat

30 januari 2019

Langverwachte subsidieregeling borstprothesen trans vrouwen

De nieuwe ‘Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen’ die op vrijdag 1 februari ingaat, maakt het voor transgender vrouwen mogelijk om een eenmalige subsidie aan te vragen voor het operatief plaatsen van borstprothesen. TNN, Transvisie en COC hebben lang voor een regeling gepleit. De belangenorganisaties zijn blij dat de langverwachte regeling er eindelijk is. Wel vindt TNN dat deze ingreep, die voor veel trans vrouwen noodzakelijk is, onder de verzekerde zorg hoort te vallen.

Tweeëneenhalf jaar moest er op gewacht worden, en nu is het eindelijk zover. Transvrouwen voor wie borstvergroting noodzakelijk is voor een succesvolle genderbevestigende behandeling kunnen opgelucht ademhalen. De subsidieregeling voor borstimplantaten die voormalig minister Schippers in juni 2017 al aankondigde, gaat op 1 februari 2019 in.

“Deze regeling was hard nodig,” zegt TNN-voorzitter Brand Berghouwer. Weliswaar maakte de zorgverzekeringswet het sinds 1 januari 2017 al mogelijk om een borstvergroting te krijgen wanneer er 1 cm borstklierweefsel of minder is bij (transgender) vrouwen, maar bij trans vrouwen zorgt een hormoonbehandeling vaak voor net meer dan 1 cm borstklierweefsel. Toch is bij zeker 40% van deze vrouwen desondanks geen sprake van volwaardige borstontwikkeling. “Voor deze vrouwen betekent de subsidieregeling dat ze eindelijk de zorg krijgen waar ze al heel lang op wachten,” zegt Berghouwer.

“Voor deze vrouwen betekent de subsidieregeling dat ze eindelijk de zorg krijgen waar ze al heel lang op wachten,” zegt Berghouwer.

Aanvragers van de subsidie betalen een deel van de kosten voor een operatie zelf, en ontvangen hierbij een subsidie van €3.830,-. Een van de voorwaarden voor de subsidie is dat de aanvrager een verklaring heeft van een BIG-geregistreerde arts dat de aanvrager tenminste één jaar genderbevestigende hormonen (oestrogeenpleisters, -pillen, -gel) gebruikt op recept van een arts. Een uitzondering kan gemaakt worden als de aanvrager op medische gronden geen genderbevestigende hormoonbehandeling kan ondergaan.

TNN is blij dat de subsidieregeling er nu eindelijk is. Wel vindt TNN nog steeds dat individueel noodzakelijke transgenderzorg, dus óók het plaatsen van borstimplantaten, onder de verzekerde zorg hoort te vallen.

“Dat er nu een subsidie is uit emancipatie-overwegingen schept het beeld dat de zorg medisch niet noodzakelijk zou zijn,” zegt Berghouwer. “Terwijl een borstvergroting net zo noodzakelijk kan zijn als hormonen of een genitale operatie.”

De gehele ‘Subsidieregeling borstprothesen transvrouwen’ is te lezen op de Staatscourant. De regeling loopt in elk geval vijf jaar. Op TNN’s informatiewebsite Transgender Info staat praktische uitleg bij het aanvragen van de subsidie, evenals op de website van patiëntenorganisatie Transvisie. Het aanvraagformulier voor de subsidie is te vinden op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Afbeelding: (cc) Linda Bartlett

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com