foto van 2e kamer

16 juni 2017

Licht aan de horizon voor transgenderzorg

TNN blij met subsidieregeling voor borstprothesen

Transgender personen die een medische transitie ondergaan hebben vandaag hoop op betere zorg gekregen. Transgender vrouwen kunnen vanaf voorjaar 2018 beroep doen op een subsidieregeling voor de plaatsing van borstprothesen en minister Schippers wil vastleggen hoe lang de wachtlijsten mogen zijn.

Voor die wachtlijsten in de transgenderzorg bestaan geen zogenaamde Treek-normen. Daardoor hebben trans personen voor noodzakelijke zorg tot wel 18 maanden moeten wachten. Treek-normen voor de transgenderzorg moeten daar een eind aan maken.

De minister heeft dit bekend gemaakt in een reactie op een petitie van Principle17, een transgenderrechten initiatief dat onderzoek heeft gedaan naar problemen in de transgenderzorg. De subsidieregeling voor plaatsing van borstprothesen bij trans vrouwen heeft de minister in een andere brief aangekondigd. De regeling is het resultaat van jarenlange inzet van Transvisie, TNN en COC Nederland.

“De regeling is ontzettend goed nieuws voor trans vrouwen waarvan het lichaam al die jaren incompleet heeft gevoeld.”
Corine van Dun, voorzitter van TNN.

Geen regie

Schippers signaleert in de eerste brief diverse positieve ontwikkelingen. Zo komen er zorg- en kwaliteitsstandaarden voor psychische en medische transgenderzorg. Ze wijst ook op meer samenwerking in de transgenderzorg en een zorgcentrum in Zuid-Nederland dat in ontwikkeling is.

TNN verwelkomt al deze ontwikkelingen. Een fundamenteel punt van kritiek op de huidige transgenderzorg blijft helaas staan. Trans personen ervaren een gebrek aan eigen regie in de transgenderzorg. Belangenorganisaties Principle17, Transvisie en TNN zijn eensgezind in deze kritiek.

De minister stelt echter dat zorgverleners wél voor maatwerk zorgen. De verplichte gesprekken met de psycholoog vergroten volgens haar de zorgvuldigheid van de behandeling. De minister lijkt haar oor enkel te luister te leggen bij de genderteams, daarmee negeert ze de signalen die Principle17 en Transvisie haar hebben voorgeschoteld met hun onderzoeksrapporten.

“Dit is waarom de transgendergemeenschap zich niet serieus genomen voelt door deze minister” stelt Brand Berghouwer, bestuurslid Zorg van TNN, “breed gedeelde kritiek wordt weggewuifd alsof we zelf niet weten wat goed voor ons is. Precies dat is ook het probleem in de transgenderzorg.”

De zorgvuldigheid waarmee behandelaars zeggen te werken kan voor voor ongewenst uitstel van behandeling zorgen. Problemen als depressies en eetstoornissen die samenhangen met een onbehandelde zorgvraag lopen het risico hierdoor te verergeren.

Geen psychische stoornis

Het punt van de gebrekkige eigen regie komt vandaag ook terug in vragen van het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66). Hij wil van de minister weten of zij voorstander is van voorstellen voor depathologisering van de zorgvraag van transgender personen. Dat gaat om het voorstel van een werkgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie om de diagnostische categorie waarmee trans personen toegang tot zorg verkrijgen uit het hoofdstuk met psychische stoornissen van de Internationale Classificatie van Ziektes (ICD) te verwijderen.

Daarvoor in de plaats komt een nieuwe categorie in een nieuw hoofdstuk over seksuele gezondheid en aanverwante zaken. Dit voorstel bevestigt dat trans personen geen psychische stoornis hebben. De toegang tot transgenderzorg blijft wel gegarandeerd. De internationale transgendergemeenschap heeft het daarom ook warm onthaald.

De veranderingen in de ICD kunnen een opmaat zijn naar meer eigen regie voor transgender personen.

“Zorgverleners van de genderteams zouden er goed aan doen om in elk geval het experiment aan te gaan met meer eigen regie waarbij de geïnformeerde beslissing van de zorgvrager voorop staat.”
Corine van Dun, voorzitter TNN

TNN roept de minister op haar steun uit te spreken voor de voorgestelde aanpassing van de ICD. Dat moet snel gebeuren. De termijn om dat te doen verstrijkt 30 juni.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com