foto van handtekening Gendertalent met drie personen

3 april 2018

Loopbaancoaching beschikbaar voor alle transpersonen

De minister van emancipatie maakt zich zorgen over de arbeidsmarktparticipatie van transgender personen. Dankzij haar steun kunnen de komende drie jaar transgender personen via Transgender Netwerk Nederland (TNN) en GenderTalent extra hulp krijgen op de arbeidsmarkt. Zeker wanneer zij hiervoor nog niet terecht kunnen bij hun eigen gemeente of via het UWV. Vrijdag werd dit op het ministerie van OCW met handtekeningen bekrachtigd.

Uit de cijfers van sociaal cultureel planbureau blijkt dat het slecht is gesteld met de arbeidspositie van transgender personen. De werkloosheidscijfers onder deze groep zijn drie keer zo hoog als onder de algemene Nederlandse bevolking. Van de trans personen die werken verdient 77% minder dan een modaal inkomen en 30% verdient zelfs minder dan € 1.000 per maand. Voor uitkeringsgerechtigden vanuit aangesloten gemeentes of UWV bestonden al regelingen, maar dankzij de financiering van OC&W kunnen nu ook mensen worden geholpen die buiten deze regelingen vallen. Voor Bregtje Visser, directeur van GenderTalent, is de hernieuwde samenwerking met het ministerie het sluitstuk van de aanpak van de stichting: “Ruim 60% van de trans personen met een laag inkomen werkt, en valt daarmee buiten de regelingen van aangesloten gemeentes of het UWV. Dankzij deze vangnet regeling met OC&W en TNN behoudt ook deze groep toegang tot hoogwaardige loopbaancoaching.”

Minister van Engelshoven onderschrijft het belang van de missie van TNN en GenderTalent:  “Helaas is de afstand tot de arbeidsmarkt voor transgenders nog altijd een stuk groter dan voor anderen. Daarom ondersteun ik Transgender Netwerk Nederland en stichting GenderTalent in hun belangrijke werk. Zij weten als geen ander welke specifieke ondersteuning transgenders nodig hebben in begeleiding op en naar de arbeidsmarkt.”

Al eerder steunde het ministerie van OC&W TNN om specifieke jobcoaching aan transgender personen te bieden. Dat is doorontwikkeld en heeft geleid tot een professionele organisatie: GenderTalent. GenderTalent werkt inmiddels samen met acht Nederlandse gemeenten en het UWV om transgender personen effectief en duurzaam naar werk te begeleiden. Met de hernieuwde samenwerking tussen GenderTalent en TNN, kunnen de komende drie jaar ook transgender personen die buiten deze gemeentes wonen gebruik kunnen maken van de diensten van GenderTalent.

“Het zou oneerlijk zijn om alleen die transgender personen te helpen die toevallig wonen in een van de gemeentes waar GenderTalent mee samenwerkt. Maar hoe blij wij ook zijn met dit vangnet dat we hebben weten te creëren, eigenlijk zou het niet hoeven. Alle gemeentes zouden hun transgender inwoners op deze manier moeten willen helpen uit de bijstand te komen”, aldus Brand Berghouwer, voorzitter van TNN.

Gendertalent
GenderTalent zet zich in om de arbeidspositie van transgender personen te verbeteren o.a. door middel van integrale coaching en begeleiding van transgender personen naar werk. Op dit moment begeleidt GenderTalent ruim 150 cliënten en zijn er plannen om behalve in Nederland ook actief te zijn in Duitsland en Vlaanderen om ook daar transgender personen te kunnen helpen.Kijk voor aanmelding en meer informatie op www.gendertalent.nl

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com