Foto van bergen met sneeuw en de zee op de voorgrond.

16 april 2018

Meer genderdiversiteit in Emancipatienota

‘We zijn een heel eind gekomen met de emancipatie van vrouwen en van lhbti-personen’, stelt minister Ingrid van Engelshoven, als minister van OCW verantwoordelijk voor Emancipatiezaken. Ze schrijft dit in de brief aan de Tweede Kamer over de 29 maart gepubliceerde Emancipatienota. Maar we zijn er niet, vindt ze. De minister wil meer genderdiversiteit en ze wil stereotiepe beelden over mannen en vrouwen en seksualiteit doorbreken.

Minister Van Engelshoven heeft bewust gekozen voor ‘genderdiversiteit’ in plaats van de inmiddels beladen en vaak verkeerd geïnterpreteerde term ‘genderneutraliteit’. Genderdiversiteit moet volgens Van Engelshoven mensen meer keuzes bieden. Niet alleen als het gaat om identiteit (binair en non-binair), maar vooral waar het gaat om de vrijheid voor meisjes om ‘mannenberoepen’ te kiezen en andersom.

Alle normen en verwachtingen kunnen ons beperken in onze ontwikkeling, vindt Van Engelshoven. Ten onrechte. Ze wil ook de onnodige geslachtsregistratie waar mogelijk beperken. Ze verwijst naar een brief van TNN, van 14 december 2017. De belangenorganisatie formuleert daarin behalve over geslachtsregistratie, vragen over arbeidsparticipatie en sociale veiligheid en vraagt om onderzoek hoe de situatie van transgender personen verbeterd kan worden.

Binnenkort, schrijft de minister, wordt het resultaat van een evaluatie van de Transgenderwet opgeleverd, met een beleidsreactie. Verder haalt ze de regenboogpunten uit het regeerakkoord aan. Bijvoorbeeld in de aandacht voor seksuele diversiteit in het onderwijs, suïcidepreventie bij lhbti’ers en inzet voor gelijke rechten voor lhbti’ers wereldwijd.

Daarin werkt de overheid ook samen met allianties van maatschappelijke organisaties zoals in ‘Gedeelde trots, gedeeld geluk’ (COC, TNN en NNID). De organisaties spreken de hoop uit in een reactie dat een aantal zaken zoals het verbod op trans- en interseksediscriminatie nog dit jaar geregeld worden. Hun suggesties:  introduceer het transitieverlof en maak afspraken over vergoeding van borstconstructie voor transvrouwen en terugdringing van de wachtlijsten voor transgenderzorg. En, stellen ze, de Transgenderwet kan beter door de zogenaamde deskundigenverklaring te schrappen als vereiste voor het wijzigen van de geslachtsregistratie, net als de minimumleeftijd van 16 jaar.

Links

Kamerbrief over Emancipatienota https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/29/emancipatienota-2018-2021

Suggesties COC bij het emancipatiebeleid http://www.coc.nl/wp-content/uploads/2018/04/180330-Suggesties-COC-bij-AO-Emancipatiebeleid.pdf

Een uitgebreider artikel over de Emancipatienota staat op www.continuum.nl. Klik hier.

Tekst: Ton van den Born
Foto: pixabay

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com