Mijn-gender-wiens-zorg

30 juli 2022

“Mijn gender, wiens zorg?”

“Mijn gender, wiens zorg?” Een vraag die jij jezelf misschien ook wel eens stelt, en in de afgelopen weken misschien zelfs wel bent tegengekomen op sociale media.

Momenteel is een team van onderzoekers bezig met een project over de toenemende en veranderende vraag naar transgenderzorg. De onderzoekers van dit team zijn verbonden aan het Platform Diversiteit in Geslacht en Gender van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Dit is een onderzoeksplatform waarin intersekse en transgender thema’s bekeken worden met kennis en expertise vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. De onderzoeksgroep bestaat uit zowel cisgender als transgender/ non-binaire personen met een achtergrond in Letteren, Sociale wetenschappen, Psychologie, Geneeskunde en Politicologie.

Het project “Mijn gender, wiens zorg” gaat mogelijke verklaringen voor de recente toename van (en veranderingen in) de vraag naar transgenderzorg in kaart brengen. Hierbij wordt breder gekeken dan alleen de medische context; ook maatschappelijke en sociale factoren, zoals culturele opvattingen, discriminatie en veranderde wetgeving worden bestudeerd. In dit project wordt er grote waarde gehecht aan het laten aansluiten van het onderzoek bij de ervaringen en behoeften van de doelgroep. Daarom wordt er samengewerkt met belangenvertegenwoordigers en leden uit de ransgender gemeenschap. Er is een groot aantal focusgroepen georganiseerd waaraan transgender en non-binaire personen, ouders/ verzorgers van transgender en non-binaire kinderen, zorgprofessionals en docenten deelnemen. Zo wil de onderzoeksgroep een zo volledig mogelijk inzicht krijgen in het zorgvraagstuk en in de manier waarop het zorgvraagstuk zich verhoudt tot een breder maatschappelijk kader.

De resultaten van het onderzoeksproject zullen handvatten bieden voor een beter (zorg)beleid. Eind 2022 wordt het rapport opgeleverd voor het ministerie van VWS.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com