16 juni 2011

Minister Schippers’ zorgvuldige antwoord over wachtlijsten mist daadkracht

In de beantwoording van kamervragen van GroenLinks Tweede Kamerlid Linda Voortman erkent minister Schippers van VWS de ernst van de situatie in de transgenderzorg, maar met een oplossing komt zij niet. Transgender Netwerk Nederland (TNN) noemt een financiële impuls essentieel in het wegwerken van de excessieve wachtlijsten in de transgenderzorg. Zonder dat kan het kabinet het regeerakkoord inzake transgenderbeleid niet nakomen. En belangrijker, schendt Nederland de rechten op zorg van transgender personen.

Gangbare normen

De transgenderzorg in Nederland heeft al jarenlang te kampen met wachtlijsten die alle gangbare normen overschrijden. Mensen die zich aanmelden bij het VU-genderteam moeten een jaar wachten op een eerste diagnostisch gesprek. “De problemen zullen alleen maar toenemen de komende jaren als er nu niets gebeurt,” vertelt Sophie Schers, beleidsmedewerker van TNN.

Toekomstbestendig

TNN ziet met enig vertrouwen de uitkomsten tegemoet van het overleg dat de minister met het VUmc en Transvisie aangaat. Een actieve houding van het kabinet is van groot belang. Dit wordt ook aanbevolen in het visiedocument op toekomstbestendige transgenderzorg, waar de minister aan refereert in de beantwoording van de kamervragen. “De enige conclusie is dat een urgente en structurele aanpak vereist is om de complexe transgenderzorg, die nu geconcentreerd is bij het VUmc en UMC Groningen, te behouden en uit te breiden naar een integraal aanbod op meerdere plekken in Nederland,” vervolgt Schers haar betoog.

Oorzaken

Het Zorgcentrum voor Genderdysforie van de VUmc maakte een opsomming van de onderliggende oorzaken voor de wachtlijsten en bevestigde tegenover de minister dat wachtlijsten ernstige gevolgen kunnen hebben voor hun cliënten. Het aantal aanmeldingen bij het VUmc is in de recente jaren flink gestegen. Er is moeite om gekwalificeerd personeel te vinden. Er is onvoldoende aandacht voor het onderwerp binnen de specialistische opleidingen. Op peil krijgen van de Nederlandse transgenderzorg en voldoende middelen zijn volgens TNN onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com