Een foto van een atletiekbaan, van bovenaf genomen. Acht personen lopen op de baan en vormen een driehoek met de punt naar rechts. Hun schaduwen vallen mooi op de baan, wat de illusie wekt dat ze de Progress-vlag uitbeelden.

30 mei 2024

Nieuw onderzoek: trans vrouwen hebben eerder nadeel dan voordeel in sport

Een nieuw onderzoek (Hamilton, 2024) van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) laat zien dat trans vrouwen geen oneerlijk voordeel hebben in de sport. Uit het onderzoek blijkt zelfs dat trans vrouwen in sommige opzichten fysiek in het nadeel kunnen zijn. Deze bevindingen weerleggen veelgehoorde aannames over de fysieke voordelen van trans vrouwen en benadrukken de noodzaak van inclusieve en eerlijke sportregels. Transgender Netwerk roept sportbonden op om trans sporters te steunen en discriminatie tegen te gaan. Laten we de sport voor alle vrouwen eerlijker en inclusiever maken.

Het onderzoek (Hamilton, 2024) vergeleek de prestaties van 75 atleten: 19 cisgender mannen, 21 cisgender vrouwen, 23 transgender vrouwen en 12 transgender mannen. Alle trans deelnemers gebruikten hormoontherapie. De onderzoekers keken naar de botdichtheid, het lichaamsvet, de longfunctie, de kracht in de handen, de kracht in het onderlichaam en de algehele conditie. Het onderzoek maakt duidelijk dat de veelgehoorde aannames over de fysieke voordelen van trans vrouwen niet kloppen.

Belangrijkste resultaten

Conditie (VO2 max)

De onderzoekers keken naar hoe efficiënt het lichaam zuurstof kan opnemen en het bij je spieren kan afleveren. Cis mannen hadden de beste conditie. Trans vrouwen en cis vrouwen hadden vergelijkbare scores. Toen de onderzoeker cis vrouwen en trans vrouwen met hetzelfde gewicht met elkaar vergeleek, zagen ze dat trans vrouwen zelfs een slechtere conditie hadden dan cis vrouwen.

Longfunctie

Veel mensen denken dat trans vrouwen voordeel hebben door grotere longen. Het onderzoek toont echter aan dat de longfunctie van trans vrouwen juist slechter is dan die van cis vrouwen.

Kracht in het onderlichaam

Bij sprongtesten was er geen groot verschil tussen trans vrouwen en cis vrouwen in de onderzoeksgroep. Echter, toen de onderzoekers de deelnemers met hetzelfde vetpercentage vergeleken, zagen ze dat trans vrouwen gemiddeld minder kracht in hun onderlichaam hadden.

Kracht in de handen

Trans vrouwen en cis mannen hadden vergelijkbare kracht in de handen, en beide groepen scoorden beter dan trans mannen en cis vrouwen. Dit komt vooral omdat ze grotere handen hebben. De grootte van de handen lijkt namelijk de meest bepalende factor te zijn voor handkracht. Als je kijkt naar mensen met dezelfde handgrootte, zijn er geen verschillen in handkracht.

Botdichtheid

Er was geen verschil in botdichtheid tussen trans vrouwen en cis vrouwen. Maar omdat er niet veel deelnemers waren, zijn de onderzoekers voorzichtig met deze conclusie.

Conclusie van het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt niet of trans vrouwen in het algemeen in het voordeel of het nadeel zijn vergeleken met cis vrouwen.

De onderzoekers geven wel duidelijk aan dat je trans vrouwen niet moet vergelijken met cis mannen als het gaat om hun sportprestaties. Trans vrouwen zijn namelijk duidelijk in het nadeel vergeleken met cis mannen.

Er zijn meer langdurige studies nodig naar de transitie van transgender atleten. Maar deze resultaten laten zien dat we voorzichtig moeten zijn met het opleggen van verboden en uitsluitingen die niet op goed onderzoek zijn gebaseerd.

Een eerlijke sportwereld voor vrouwen

De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk voor een eerlijke sportwereld. Het onderzoek ontkracht de vaak gehoorde opmerkingen dat trans vrouwen in het voordeel zouden zijn vergeleken met cis vrouwen. Het laat zien dat we goed moeten nadenken over de regels voor trans atleten, zodat iedereen een gelijke kans krijgt, zowel cis vrouwen als trans vrouwen. Het onderzoek maakt duidelijk dat trans atletes met hormoontherapie niet vergeleken kunnen worden met cis mannen. De onderzoekers waarschuwen sportbonden om niet te snel over te gaan op algehele uitsluiting van trans vrouwen. Er is geen bewijs dat trans vrouwen structureel een voordeel hebben. Dit kan per sport verschillen, maar dat moet je eerst goed onderzoeken voordat je trans vrouwen uitsluit.

Onze oproep

Transgender Netwerk roept sportbonden om trans sporters, die ondervertegenwoordigd zijn in de sport, te steunen en discriminatie te bestrijden. Het buitensluiten van transgender vrouwen na een medische transitie uit de vrouwencategorie in de topsport omdat ze een oneerlijk voordeel zouden hebben, is discriminerend. De vaak gehoorde redenen voor een structureel oneerlijk voordeel houden geen stand.

In sport zal een winnaar altijd een of ander voordeel hebben, ook bij vrouwensporten. Kleiner zijn dan je tegenstander kan een voordeel zijn bij duursporten. Dit is echter geen reden om een aanzienlijk kleinere vrouw uit te sluiten van een vrouwencategorie in duursport. Langer zijn dan je tegenstander kan een voordeel zijn bij basketbal. Maar ook dit is geen reden om een langere vrouw dan gemiddeld uit te sluiten van damesbasketbal. En er zijn nog veel meer factoren die een rol kunnen spelen bij het verschil in sportprestatie. In landen of gemeenschappen waar een bepaalde sport populair is, zijn er vaak betere faciliteiten en meer gekwalificeerde trainers beschikbaar. Dit geeft atleten uit die regio’s een voorsprong. Net als financiële middelen van ouders die hun kinderen een voorsprong kunnen geven.

Compleet gelijke kansen creëren in de sport is niet mogelijk. Structurele ongelijkheid wil je wel voorkomen, maar het uitsluiten van trans vrouwen uit de vrouwencategorie draagt daar niet aan bij. Trans vrouwen uitsluiten van topsport maakt sport niet eerlijker. Het lost de problemen voor vrouwen in de sport ook niet op. Wil je een eerlijke sportwereld voor vrouwen? Laten we ons dan focussen op de echte problemen in de vrouwensport, zoals bijvoorbeeld het lagere prijzengeld en seksisme.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com