foto van uitgave; handreiking gender- en seksediverse personen, Op een sportveld

24 februari 2023

Nieuwe handreiking gender en seksediverse personen in de sport

Op 23 februari presenteerde NOC*NSF de vernieuwde Handreiking gender- en seksediverse personen in de sport. Het is voor het eerst sinds het Nederlands Olymisch Comité met het thema aan de slag ging in 2011 dat er nadrukkelijk aandacht is voor gender- en seksediverse sporters in de topsport.

De Handreiking gender- en seksediverse personen gaat in op de drempels die gender- en seksediverse personen kunnen ervaren binnen de sport en hoe sportbonden, -clubs, professionals en vrijwilligers deze kunnen wegnemen. Vaak maken kleine, praktische ingrepen al een verschil. De handreiking is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van gender- en seksediverse personen, bonden en verenigingen, advies van belangenorganisaties en wetenschappelijk onderzoek en wordt geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.

“De handreiking heeft grote betekenis voor transgender sporters, op alle niveaus,” zei Sophie Schers, beleidsadviseur van Transgender Netwerk, tijdens de presentatie van de Handreiking. “Het moet hun helpen zich welkom in de sport te voelen. En natuurlijk hoop ik dat dat we over een paar jaar ook meer transgender sporters in de Nederlandse topsport gaan zien.”

In opdracht van NOC*NSF heeft de Erasmus Universiteit een onderzoeksdocument opgesteld om het huidige debat en de wetenschappelijke kennis over de relatie tussen sekse, gender en sport in kaart te brengen ten behoeve van Nederlands topsportbeleid op dit onderwerp.

Voor de topsport vormt de handreiking een begin voor verdere verkenning en doorontwikkeling van beleid richting nationale bonden. In internationaal verband wil NOC*NSF het onderzoeksdocument van de Erasmus Universiteit onder de aandacht brengen. Duidelijk wordt dat ook de topsport zich te verhouden heeft tot Europese mensenrechtenverdragen en de Nederlandse algemene wet gelijke behandeling. Nationale bonden die te maken hebben met strikte regels vanuit internationale sportfederaties die strijdig zijn met de Nederlandse wet krijgen daarom ondersteuning van NOC*NSF om het gesprek met hun internationale sportfederatie aan te gaan.

De gehele Handreiking is te downloaden vanaf de website van NOC*NSF.

Transgender Netwerk heeft in de aanloop naar de presentatie meerdere malen met NOC*NSF en andere bonden samen gezeten om de inhoud van de handreiking en het research document te bespreken. “Wij zijn bijzonder blij met deze vernieuwing van de handreiking”, aldus Sophie Schers. “We kijken nu uit naar de stappen die nationale sportbonden naar aanleiding van de handreiking gaan zetten en zullen hen vanuit onze rol daar ook bij ondersteunen”.

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com