23 juni 2011

Nieuwe motie over uitbreiding vergoeding noodzakelijke behandelingen

Vandaag heeft D66 Tweede Kamerlid Boris van der Ham opnieuw een motie ingediend ten aanzien van de vergoeding van de noodzakelijke (secundaire) geslachtsaanpassende behandelingen die momenteel niet vergoed worden. Dit gebeurde tijdens het Verslag Algemeen Overleg (VAO) over Emancipatie met de minister van OC&W, Marja van Bijsterveldt. Met deze motie, waarover aanstaande dinsdag gestemd zal worden, verzoekt D66 de minister en het kabinet om te zoeken naar mogelijkheden voor financiering van deze behandelingen. Daarmee legt D66 de bal bij het kabinet die in haar emancipatiebeleidslijnen de transgenderzorg centraal heeft gesteld betreffende transgender emancipatie.

Aanstaande dinsdag zal dus blijken of deze motie over voldoende steun zal beschikken van andere partijen in de Tweede Kamer. De meerderheid van de partijen heeft zich al talloze keren uitgesproken vóór vergoeding van deze behandelingen. TNN roept al deze partijen dan ook op om deze motie te steunen. Het feit dat dit kabinet bezuinigt op de gezondheidszorg mag geen argument zijn om deze motie niet te steunen.

Ongebruikelijk

Tijdens het VAO waarin de motie werd aangedragen kwam de VVD nog met een suggestie voor de minister. Bij monde van VVD Tweede Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert werd de minister verzocht om een hoogst ongebruikelijke financiële dekking voor de vergoeding. Ze stelde namelijk voor om subsidiegeld van het Ministerie van Onderwijs, bedoelt voor emancipatie, aan te spreken. De minister liet wel weten dit overwogen te hebben. De conclusie van haar overweging was niettemin dat het kabinet vanwege de bezuinigingen momenteel niet in kan stemmen met vergoeding van de noodzakelijke, thans onvergoede, geslachtsbehandelingen. Het voorstel van Hennis-Plasschaert mocht tot diens teleurstelling daarom ook niet baten. TNN hoopt daarom dat de VVD wel de motie van D66 zal steunen, om zo de minister aan te sporen te blijven zoeken naar een oplossing. De minister toonde wel haar betrokkenheid en liet weten dat als er ook maar enigzins ruimte zou ontstaan deze graag in te willen zetten voor het tot stand brengen van de benodigde vergoeding.

Het kabinet laat vooralsnog in korte tijd wederom blijken dat ze niet over voldoende daadkracht beschikt om het transgenderzorg dossier werkelijk vooruit te willen helpen. De mogelijkheid om toch nog daadkracht te laten zien is er wel. Dit kan door de motie van D66 uit te voeren zodra deze door de Tweede Kamer is aangenomen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com