10 februari 2021

Onderzoek: transitieverlof “zeer wenselijk, maar meer nodig”

Transitieverlof is wenselijk, dat is de conclusie van een nieuw onderzoek naar maatregelen om de achterstand op de arbeidsmarkt voor trans personen te bestrijden. TNN pleit al vele jaren voor een wettelijk transitieverlof. Na vele gesprekken met Ministeries en Tweede Kamerleden over het onderwerp ligt er nu dit onderzoek wat weinig twijfel laat over het wel of niet wettelijk regelen van het transitieverlof.

Met dit verlof moet het voor trans personen mogelijk worden hun medische transitie te doorlopen zonder dat zij zichzelf ziek hoeven te melden, hun inkomen gewoon behouden en de werkgever geen extra kosten hoeft te maken, net als bij zwangerschapsverlof. Het neemt daarmee bezwaren weg voor het aannemen van een transgender werknemer of voor het verlengen van hun contract.

Het onderzoek van SEOR, onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit, naar maatregelen om de arbeidsmarktpositie van trans personen te verbeteren werd afgelopen week naar de Tweede Kamer gestuurd. Het parlement had eerder per motie aan het kabinet gevraagd om dit onderzoek. Aanleiding was de groeiende druk om met maatregelen zoals een wettelijk recht op transitieverlof te komen om discriminatie op de arbeidsmarkt en werkvloer te bestrijden.

Collectieve regeling

De uitkomsten van het onderzoek zijn over het transitieverlof heel helder: als  collectieve regeling is het transitieverlof wenselijk. Het kan de achterstandspositie van trans personen op de arbeidsmarkt verkleinen. Tegelijkertijd is er meer nodig om alle maatschappelijke vooroordelen over transgender werknemers weg te nemen. Daarover zijn de onderzoekers ook duidelijk. Meer voorlichting en informatie voor werkgevers en collega’s, en meer ondersteuning en informatie voor transgender werknemers en werkzoekenden worden ook genoemd als maatregelen om de positie van trans personen op de werkvloer en de arbeidsmarkt te verbeteren.

TNN is blij met deze duidelijke uitkomsten daags na het COC Regenboogdebat waarin politieke partijen zich stuk voor stuk uitspraken vóór een wettelijke verlofregeling voor werknemers die in transitie gaan. Behalve het feit dat het kabinet demissionair is, zijn er nu geen redenen meer om te wachten met ontwikkeling van een wetsvoorstel voor het recht op transitieverlof.

Meer nodig

TNN is ook positief over de andere maatregelen die in de conclusies van het onderzoek naar voren komen. TNN werkt aan ondersteuning van transgender personen op de arbeidsmarkt sinds 2011. Dit onderzoek bevestigt de noodzaak om deze ondersteuning in stand te houden en uit te breiden.

“Voorlichting bij werkgevers of een publiekscampagne juichen we toe, maar dat vraagt wel om een actieve houding en samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, vakbonden en belangenorganisaties. Het moet geen éénrichtingsverkeer zijn”, aldus TNN-voorzitter Brand Berghouwer.

Een reactie van het kabinet op het onderzoek ligt er nog niet. Daarvoor moet gewacht worden op een volgend kabinet. De voortekenen zijn in elk geval positief. In maart zullen politieke partijen het  Regenboogstembusakkoord tekenen, waarin ook het transitieverlof wordt opgenomen. Met het akkoord verklaren de ondertekenende partijen dat ze de komende vier jaar werk willen maken van een aantal maatregelen voor verbetering van de lhbti-emancipatie.

 

(Beeld: The Gender Spectrum, Vice)

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com