Foto Ingrid van Engelshoven

2 november 2020

Ongeduld bij kamer in emancipatiedebat

Vandaag debatteerde de Kamer over het gevoerde emancipatiebeleid met minister Van Engelshoven. De Kamer stelde onder meer vragen over de arbeidsmarktpositie van transgender personen en het transitieverlof, het aanpakken van scholen die lhbti personen afwijzen, de steun aan dak- en thuisloze lhbti personen en asielzoekers, en de pathologisering in de transgenderzorg die wachtlijsten onnodig lang maken.

De meeste woordvoerders waren geschrokken over de internationale ontwikkelingen. Mensenrechten van vrouwen en lhbti personen worden in onder meer Polen en Hongarije steeds verder uitgehold. De Kamer wil een daadkrachtigere optreden van Nederland hierin, door middel van bijvoorbeeld het aankaarten van discriminatie bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens, via een sterke strategie van de Europese Commissie, via aanscherping van voorwaarden aan EU subsidies, en via verdere steun aan lhbti organisaties in die betreffende landen (o.a.VVD, Groenlinks, PvdA, D66)

TRANSITIEVERLOF

D66-Woordvoerder Bergkamp vroeg de minister hoe het stond met het beloofde verkennende onderzoek naar belemmeringen voor transgenderpersonen op de arbeidsmarkt en bestaande verlofregelingen en naar hoe de arbeidsmarktpositie van transgender personen te verbeteren is. De minister meent dat transgender personen specifieke obstakels hebben op de arbeidsmarkt, namelijk de vooroordelen van werkgevers, hun onbekendheid met het thema en hun angst voor ziekteverzuim en uitval. De minister belooft eind dit jaar met de uitkomsten te komen. TNN pleit al jaren voor een wettelijk geregeld  en door de overheid gefinancierd recht op transitieverlof, vergelijkbaar aan zwangerschapsverlof, als een belangrijk middel om discriminatie van werkgevers tegen te gaan en de gezondheid van werknemers in transitie te beschermen. 

ONDERWIJS

Een groot deel van het debat ging over de scholen, en met name de scholen die weigeren aandacht te besteden aan lhbti acceptatie en die lhbti personen afwijzen. De minister zei toe om samen met de arbeidsinspectie naar de aanscherping te kijken van de kerndoelen zodat er beter op gehandhaafd kan worden.  SP-Woordvoerder van Dijk diende een motie in voor concrete maatregelen tegen weigerscholen. TNN steunt het pleidooi van COC Nederland dat op elke school een positieve, niet onderhandelbare sociale norm zou moeten worden bijgebracht, uitgedragen en gehandhaafd waarin diversiteit de norm is en een ieder wordt geaccepteerd, ongeacht seksuele oriëntatie,
genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. Discrimineren en afwijzen van LHBTI personen mag niet worden geaccepteerd. Het debat hierover zal 9 november verder gaan wanneer de Kamer met Minister Slob spreekt over de Burgerschapsopdracht aan scholen.

HAAST

Veel Kamerleden noopten tot snellere actie van de minister. Vooral het lange wachten voor een aanpak om de situatie van dakloze en thuisloze lhbti personen te verbeteren, was een doorn in het oog, van onder andere VVD-woordvoerder El Yassini en PvdA-Woordvoerder Van den Hul.

Ook vroeg de Kamer (o.a. D66, VVD) om meer vaart in de aanpak van de schadelijke conversietherapieën in Nederland en aandacht voor de veiligheid van lhbti personen. Kamer (D66) vroeg ook aan het kabinet om meer werk van de depathologisering van de transgenderzorg te maken. Dan gaat ook geen capaciteit verloren wordt aan onnodige diagnose en indicatiestelling.  De Minister vroeg deze motie vooralsnog aan te houden tot de minister Medische zorg komt met antwoorden op vragen uit de Eerste kamer over de Trangenderzorg. TNN dringt er met o.a. Transvisie al langer bij het kabinet op aan om de ICD-11 als basis te nemen voor de inrichting van de transgenderzorg, en de psycholoog in het traject de rol te geven als begeleider in plaats van poortwachter.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com