foto van Ondertekenen Roze Stembusakkoord COC-Nederland

6 december 2021

Oproep tot snelle uitvoering regenboogakkoord

TNN, COC en NNID roepen de Tweede Kamer in een brief op om snel te beginnen met de uitvoering van het Regenboog Stembusakkoord. Dat akkoord, vol afspraken over LHBTI-rechten en emancipatie, sloten tien partijen in maart met het COC. De Kamer debatteert op maandag 6 december over het Emancipatiebeleid van minister Van Engelshoven.

COC, NNID en TNN willen dat de afspraken uit het Regenboogakkoord snel worden uitgevoerd. Het gaat dan onder meer om maatregelen tegen geweld, voor acceptatie in het onderwijs en om meer te doen tegen intersectionele discriminatie. Van dat laatste is sprake als mensen op meerdere gronden gediscrimineerd worden, bijvoorbeeld omdat ze zwart en transgender zijn, of asielzoeker en bi+.

Ook is in het Regenboogakkoord nieuwe wetgeving beloofd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een meerouderschapswet, de mogelijkheid voor een ieder die dat wil in plaats van een M of V in hun paspoort een X te krijgen, om transitieverlof voor transpersonen en een verbod op onnodige en onvrijwillige operaties op intersekse personen.

NNID, TNN en COC pleiten verder voor kleinschalige en veilige opvangplekken voor dak- en thuisloze LHBTI jongeren. Er zijn in Nederland naar schatting 1000 tot 2000 dak- en thuisloze LHBTI jongeren, die vaak door hun ouders het huis uit zijn gezet. Voor deze groep zijn er nog nauwelijks geschikte opvangplekken, terwijl de Tweede Kamer daar vorig jaar wel nadrukkelijk om gevraagd had.

De belangenorganisaties pleiten ook voor het aanpakken van de wachtlijsten in de transgenderzorg. Die zijn de laatste jaren alleen maar langer geworden. Trans personen die in transitie willen, moeten nu jaren wachten op een operatie. Tenslotte pleiten COC, TNN en NNID voor voortzetting van onderzoek naar LHBTI-emancipatie in Nederland. Tot enkele jaren geleden onderzocht het Sociaal en Cultureel Planbureau regelmatig de stand van de emancipatie: wat zijn de opvattingen van de bevolking over LHBTI personen en hoe gaat het met LHBTI personen zelf? Dat onderzoek is gestopt. Volgens de belangenorganisaties is goed onderzoek nodig om de situatie van LHBTI personen gericht te kunnen verbeteren.

Foto: Geert van Tol voor COC Nederland

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com