Omslag van de publicatie öpvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa" met een foto van gekleurde vlaggetjes tegen een blauwe lucht.

17 mei 2018

Positiever over genderdiversiteit maar Nederland zakt op ILGA-lijst

Over transgenderpersonen en genderdiversiteit worden de opvattingen positiever. In 2012 dacht 45% positief, dat is nu gestegen tot 57%. En 9% denkt negatief over genderdiversiteit, dat was eerst 11%. Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa’ die op 17 mei 2018 is verschenen. Maar intussen zakt Nederland verder op de Europese ranglijst van lhbti-rechten.

Dat de publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op 17 mei verscheen, was geen toeval. Het is Idahot (International Day Against Homophobia and Transphobia). Tegelijk bleek dat Nederland verder daalde op de ILGA-ranglijst van lhbti-vriendelijke landen. Nederland zakt nu uit de top-10 naar de elfde plek.

ILGA-Europe, onderdeel van de wereldwijde koepel voor lhbti-organisaties, brengt voor Europa jaarlijks de Rainbow Index uit, een ranglijst op basis van de actuele rechten van lhbti’ers. België, waar net een nieuwe transgenderwet is gekomen, doet het een stuk beter. Het land klom van de vierde naar de tweede plaats. Net achter Malta.

Dat Nederland niet meer voorop loopt, heeft volgens de directeur van ILGA vooral te maken met het feit dat de rechten van trans- en intersekse personen nog niet goed geregeld zijn. Zo kent Nederland geen expliciet verbod op discriminatie van deze groepen. Hoog tijd voor de regering om in actie te komen, vinden belangengroeperingen zoals COC en TNN (bron: Parool).

En ook de SCP-publicatie laat zien dat er werk aan de winkel is. Want weliswaar is tussen 2012 (het vorige onderzoek van SCP) en 2017 het percentage van de Nederlandse bevolking dat positief denkt over transgender personen en genderdiversiteit behoorlijk gestegen. Het percentage met een negatieve opvatting daalde slechts twee procent.

En weliswaar doen zich op het terrein van vriendschappen met transgenders of steun voor medische transities aldus SCP weinig negatieve opvattingen voor. Maar een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking vindt dat er iets mis is met mensen die zich geen man of vrouw voelen (20%). Een groot deel vindt het belangrijk om bij de eerste ontmoeting te weten of iemand man of vrouw is (45%). En veel mensen vinden dat transgender personen geslachtsaanpassende operaties zelf moeten betalen (29%).

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com