Foto VUmc gebouw

15 maart 2019

Reactie TNN op rapport kwartiermaker transgenderzorg

Op 23 januari heeft de Kwartiermaker Transgenderzorg een rapport uitgebracht met aanbevelingen om de transgenderzorg te verbeteren. De belangrijkste conclusie is dat zorgverzekeraars per direct meer ggz-, endocrinologische en chirurgische zorg moeten inkopen. Hierdoor kan er meer transgenderzorg komen en kunnen de lange wachtlijsten aangepakt worden. Het volledige rapport kun je hier lezen.

Hoewel TNN blij is met deze conclusie, hebben we ook enkele kritische opmerkingen bij dit rapport. Zo vinden wij het niet nodig dat de regie-behandelaar een psychologische zorgprofessional is; het is voldoende als deze persoon de kennis heeft over alle noodzakelijke zorg. Verder vindt TNN het belangrijk dat deze depathologisering nog dit jaar, gelijktijdig met de vervolgstappen van de Kwartiermakers wordt ingezet.

Depathologisering betekent ook dat de indicatiestelling niet meer vanzelfsprekend door een psycholoog of psychiater gebeurt. Het vaststellen van de zorgbehoefte kan bijvoorbeeld in een gezamenlijk beslismodel door een arts en de patiënt samen gebeuren.De diagnostiek kost veeltijd die beter gestopt kan worden in goede begeleiding tijdens het medische proces, en in nazorg.

De Kwartiermakers voorzien ook een vraag over wat wel en niet verzekerbare transgenderzorg hoort te zijn. TNN wil er voor waken dat deze vraag leidt tot uitkleding van de transgenderzorg binnen de zorgverzekeringswet. Transgenderzorg is noodzakelijke zorg en hoort vergoed te worden vanuit het basispakket.

Daarnaast vraagt TNN zich af hoe precies de samenwerking tussen verschillende zorgcentra verbeterd kan worden. Afspraken daarover horen niet een rem te zetten op de gewenste depathologisering van de zorg. Samenwerking tussen grote centra voor transgenderzorg en aanbieders van transgenderzorg die experimenteren met informed consent is daarom noodzakelijk.

Tot slot is TNN van mening dat meer onderzoek naar ervaringen en wensen van patiënten niet moet betekenen dat verbreding van zorg en beter maatwerk pas kan plaatsvinden nadat dit nieuwe onderzoek uitgevoerd. Bij TNN en Transvisie zijn namelijk al veel wensen en ervaringen bekend.

TNN kijkt uit naar de reactie van minister Bruins op de vragen van Tweede Kamerleden over het rapport van de Kwartiermaker Transgenderzorg. Wij zullen ook de vorderingen van de Kwartiermaker nauwgezet blijven volgen.

Foto (cc) DennisM2

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com