8 oktober 2014

Recht op gewijzigd diploma vervolgonderwijs

Voor wie een MBO-, HBO- of universitair diploma heeft is het mogelijk een vervangend diploma aan te vragen na de geslachtswijziging in de geboorteakte. Dat doe je bij de onderwijsinstelling zelf. Ook als jouw voormalige school of universiteit gefuseerd is is de fusie-instelling rechtsplichtig jou een nieuw diploma uit te reiken.

In 2010 deed de Commissie Gelijke Behandeling (tegenwoordig College voor de Rechten van de Mens) een uitspraak in de zaak Eisfeld vs. Universiteit van Amsterdam. Sindsdien is duidelijk dat vervolgopleiding aan het MBO, HBO en WO aan transgender personen een vervangend diploma met de gewijzigde gegevens uit moeten reiken. Je verzoek voor een nieuw diploma waarop de oorspronkelijke uitreikingsdatum behoort te komen staan dien je schriftelijk in bij de examencommissie van de door jou gevolgde studie. Je oude diploma zal bij het verstrekken van het nieuwe diploma vernietigd worden.

MELD PROBLEMEN!

Doet jou opleiding moeilijk over het uitreiken van een nieuw diploma? Meld dit dan bij ons. Er zijn signalen dat dit voorkomt en TNN kan door haar contacten met het Ministerie van OC&W de betreffende onderwijsinstellingen aan laten spreken op hun plichten.

MIDDELBARE SCHOOL

Wil je je middelbare schooldiploma laten wijzigen dan kan je via DUO een verklaring afgelegd examen (VAE) of een vervangend opleidingsdocument (VOD) aanvragen. Op deze pagina vind je daar de juiste informatie over.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com