16 juli 2012

Rutgers WPF publiceert pilotonderzoek seksualiteitsbeleving van transgenders

Rutgers WPF heeft een pilot onderzoek gepubliceerd betreffende de seksualiteitsbeleving van transgender personen.

Het rapport ‘Een dubbel gevoel’ is het verslag van een kwalitatief pilotonderzoek onder twaalf transgenderpersonen, waarin een eerste exploratie wordt gedaan naar factoren die een rol kunnen spelen bij seksualiteitsbeleving. Ook is de behoefte aan informatie en hulpverlening rondom hun seksuele gezondheid geïnventariseerd. De resultaten bieden aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, interventies en hulpverlening.

Wil je het onderzoek zelf lezen, volg dan deze link om het rapport te downloaden. TNN zal proberen hulpverlenende instanties te stimuleren de aanknopingspunten in het onderzoek aan te grijpen voor een betere hulpverlening, verder onderzoek en gewenste interventies.

(bron: Rutgers WPF)

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com