afbeelding wc bordje met verschillende poppetjes op grijze achtergrond

22 augustus 2016

Studie suggereert: Transgenderidentiteit geen psychische stoornis

Ja, het is echt waar. Tot op heden classificeert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in haar Internationale Classificatie van Ziektes (ICD) de transgenderidentiteit nog altijd als psychische stoornis. Wordt het geen tijd om hier verandering in te brengen? Jazeker! Een recentelijke studie, uitgevoerd in Mexico, heeft zich hiervoor ingezet en komt met nieuw bewijs. De resultaten suggereren dat de WHO de transgenderidentiteit als psychische stoornis op dient te heffen in haar ICD.

Transgender personen hebben vaker te maken met geestelijke nood. Volgens de uitkomst van de studie is deze geestelijke nood voornamelijk het gevolg van sociale afwijzing en geweld. En dus niet, zoals er tientallen jaren werd aangenomen, uitsluitend het gevolg van transgender zijn. Vandaag de dag wordt de transgenderidentiteit zoals eerder vermeld nog altijd bestempeld als psychische stoornis. In zowel de ICD-10 van de WHO als in de DSM-5. Dit zijn de twee grootste medische naslagwerken ter wereld als het gaat om classificatie van psychische stoornissen.

Psychische stoornis

Het onderzoek genaamd ‘Verwijder de transgenderidentiteit uit de classificatie van psychische stoornissen’ werd uitgevoerd door het Nationale Instituut voor Psychiatrie Ramón de le Fuente Muñiz. Gelijktijdig lopen er zusteronderzoeken in Brazilië, Frankrijk, India, Libanon en Zuid-Afrika. De auteurs in Mexico interviewden 250 transgender personen. De uitkomsten, onlangs gepubliceerd in ‘The Lancet Psychiatry’ zijn schrikbarend. Als je transgender personen behandelt als mensen met een psychische stoornis, kun je ze dwingen psychiatrische hulp te zoeken in plaats van fysieke zorg. Daarbij zou de associatie met een psychische stoornis mogelijk door regeringen gebruikt kunnen worden om beslissingsbevoegdheid te weigeren aan transgender personen. “Het feit dat de transgenderidentiteit nog altijd geassocieerd wordt met een psychische stoornis heeft bijgedragen aan de schending van mensenrechten en de belemmeringen voor passende zorg voor transgender personen”, zegt Professor Geoffrey Reed, van de Nationale Autonome Universiteit van Mexico. Reed beweert tevens dat dit stigma voor sommige overheden zelfs reden genoeg was om deze mensen bepaalde vrijheden met betrekking tot hoederecht, voortplanting en zelfbeschikkingsrecht te ontzeggen.

“Onze bevindingen ondersteunen het idee dat nood en disfunctioneren het mogelijke resultaat zijn van stigmatisering en mishandeling, in plaats van integrale aspecten van de transgenderidentiteit. De angstgevoelens van deze mensen en de reden waarom ze zich soms disfunctioneel gedragen komen echter door de manier waarop ze in onze maatschappij behandeld worden – die gevoelens zijn niet inherent aan de transgenderidentiteit”, benadrukt hoofdonderzoekster Rebeca Robles van het Mexicaanse Nationale Instituut voor Psychiatrie. “De volgende stap is om dit te bevestigen in verdere studies in verschillende landen, vooruitlopend op de goedkeuring van de WHO herziening van de ICD-10 in 2018.”

Uit de studie bleek ook het volgende: 83% van de deelnemers heeft tijdens hun adolescentie psychologische problemen die verband houden met een incongruente genderidentiteit ervaren. Meer dan driekwart heeft ervaring met sociale afwijzing, meestal door familieleden, gevolgd door studiegenoten, collega’s en op de laatste plaats vrienden. En meer dan 60% van de deelnemers is slachtoffer geweest van geweld als gevolg van hun genderidentiteit. In bijna de helft van deze gevallen werd het geweld gepleegd door een familielid. Psychologisch en fysiek geweld werd het meest gerapporteerd. Sommige deden melding van seksueel geweld.

Transfobie

Eerder dit jaar werd een rapport van een Britse parlementaire commissie om transgender kwesties aan te pakken gepubliceerd. Hierin kwam onder andere naar voren dat maar liefst 650.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk een incongruente genderidentiteit heeft. De transfobie die zij ervaren ondermijnt hun carrière, inkomen, levensstandaard en de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Maar liefst een derde van de transgender volwassenen en de helft van de ‘gender variant’ jongeren doet een zelfmoordpoging. ‘The Women and Equalities Committee’ concludeerde dat transgender personen in het Verenigd Koninkrijk in hoge mate geconfronteerd worden met transfobie. En dit op dagelijkse basis. Parlementleden hebben bij ministers aangedrongen een nieuwe strategie te ontwikkelen om discriminatie in de nationale gezondheidsdienst, gevangenissen, politie en scholen aan te pakken.

Een WHO werkgroep heeft aanbevolen dat de transgenderidentiteit niet langer als een psychische stoornis moet worden ingedeeld. Maar er mag niet te vroeg gejuicht worden. Het is niet de bedoeling dat het wordt verwijderd uit het codeboek. In plaats daarvan zou de transgenderidentiteit moeten worden verplaatst naar een nieuw opgerichte categorie: aandoeningen met betrekking tot de seksuele gezondheid. Dit heeft onmiddellijk voor de nodige controverse gezorgd. “Ik denk dat het problematisch is om transgenderidentiteit in een hoofdstuk over seksuele gezondheid te plaatsen, omdat het niets te maken heeft met seks,” zegt Dokter Griet De Cuypere, psychiater aan het Centrum voor Seksuologie en Gender in het Universitair Ziekenhuis in Gent, België. En een bestuurslid van de World Professional Association for Transgender Health: “Als het mogelijk is om het te scheiden, zou dat beter zijn. ”

Het aanpassen van de ICD indeling zal een aanzienlijke impact hebben op hoe transgender personen worden behandeld door de medische wereld, maar ook hoe er door de samenleving tegen hen aangekeken wordt.

Bron: The Guardian 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com