26 februari 2013

Teeven komt met antwoorden aan Tweede Kamer over wetsvoorstel

Staatssecretaris Teeven heeft gereageerd op de schriftelijke inbreng van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat wijziging van geslacht in de geboorteakte regelt. Daarbij heeft de staatssecretaris ook een ‘nota van wijziging’ naar de kamer gestuurd. Dat betekent dat hij wijzigingen aan heeft gebracht in het originele wetsvoorstel dat in augustus naar de Tweede Kamer was gegaan. TNN heeft gemengde gevoelens over de reactie van de staatssecretaris. Positief aan de nota van wijziging is dat er in het wetsvoorstel zelf niet meer over deskundigen inzake genderdysforie gesproken wordt en dat er nadruk wordt gelegd op “informed consent”. Hierover staat in de nota van wijziging het volgende:

“Uitgegaan wordt van en het accent ligt op het “informed consent” van de betrokkene en op vaststelling door een op de voet van dat artikel aangewezen deskundige van de wilsbekwaamheid van de betrokkene en de duurzaamheid van de overtuiging en diens daarop gebaseerde wens tot wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte. Dit betekent dat aan de betrokken persoon de verklaring kan worden afgegeven, indien en nadat deze voldoende door de deskundige is voorgelicht over wat het in praktische zin en het dagelijks leven, en dit niet voor een tijdelijke duur, inhoudt om tot het andere geslacht te behoren, en de desbetreffende deskundige gebleken is dat de wens daartoe weloverwogen, en daarmee ook van een ter zake wilsbekwame persoon afkomstig is, en op een duurzame overtuiging berust.”

Daar staat helaas tegenover dat volgens de algemene maatregel van bestuur (amvb), waarvoor het voorgestelde besluit ook aan de kamer is gestuurd, de deskundige wel “kennis en ervaring op het terrein van genderdysforie” dient te hebben. De deskundigen worden eveneens beperkt tot psychologen en artsen. Daardoor blijft TNN erbij dat het wetsvoorstel met deze amvb pathologisering van ieder die een verzoek tot geslachtswijziging doet inhoudt. De amvb is echter een besluit van de staatssecretaris en niet iets waar de Tweede Kamer over kan stemmen, hoewel de Tweede Kamer wel de gelegenheid heeft om met een motie omtrent de amvb te komen. TNN gaat alles in het werk stellen om gehoor te krijgen bij de staatssecretaris en de Tweede Kamer omtrent deze bezwaren.

De Tweede Kamer is nu in elk geval weer aan zet. Er zal waarschijnlijk een plenair debat gepland worden, waarbij de Kamer met de staatssecretaris in debat kan gaan over het wetsvoortsel en de andere documenten. De Tweede Kamer heeft daarbij de mogelijkheid om amendementen, dat zijn wijzigingsvoorstellen, in te dienen. Daar zal dan samen met het wetsvoorstel bij de eerstvolgende stemming in de Tweede Kamer over gestemd worden.

Download hier alle documenten die de staatssecretaris aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com