20 december 2012

Teeven krijgt veel vragen over nieuwe wet geslachtswijziging

Sinds eind augustus ligt het nieuwe wetsvoorstel bij de Tweede Kamer dat wijziging van geslacht in de geboorteakte versimpelt en daarmee het zelfbeschikkingsrecht van transgenders tegemoet zal moeten komen. Het heeft even geduurd, maar vorige week stond de wet eindelijk op de agenda. Op 13 december heeft de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie van de Tweede Kamer in een besloten overleg de voorbereiding voor de openbare behandeling van de wet afgerond. Dit betekent dat zij schriftelijke vragen en opmerkingen over de wet hebben ingediend. Staatssecretaris Teeven en zijn ambtenaren zullen hier op moeten reageren. Pas nadat de staatssecretaris heeft gereageerd zal er een openbare vergadering plaatsvinden over dit wetsvoorstel.

De staatssecretaris heeft toegezegd vaart achter het wetsvoorstel te willen zetten en een kamermeerderheid heeft in augustus het Roze Stembusakkoord ondertekend waarin staat dat deze wet binnen een jaar voor elkaar is en dus in werking zou moeten treden. De volgende stappen zullen echter allemaal nog volgen voordat het zover is:

  • Reactie van de staatssecretaris op vragen en opmerkingen van vaste commissie van Veiligheid & Justitie.
  • Openbare behandeling van de wet in de Tweede Kamer waarbij amendementen (aanpassingen) ingediend kunnen worden.
  • Tweede Kamer houdt stemming over wetsvoorstel en amendementen in een plenaire vergadering.
  • Wet gaat naar Eerste Kamer die de wet eveneens schriftelijk behandelt.
  • Eerste Kamer stemt over wet in een plenaire vergadering (Eerste Kamer kan geen wijzigingen aanbrengen, enkel goedkeuren of afkeuren).
  • Het aangenomen wetsvoorstel wordt in het Staatsblad gepubliceerd.

Een realistische inschatting is helaas dat de Eerste Kamer pas na de zomer over het wetsvoorstel zal stemmen, waardoor de wet pas 1 januari 2014 in werking kan treden. De staatssecretaris kan laten zien zich aan zijn woord te willen houden door de reactie op de schriftelijke inbreng binnen afzienbare tijd naar de Tweede Kamer te sturen. TNN zal de staatssecretaris zeker aan zijn toezegging herinneren als het te lang gaat duren.

Wil je de schriftelijke inbreng van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie lezen, klik dan hier.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com