foto 2e kamer

11 oktober 2017

TNN is blij met LHBTI-maatregelen nieuwe coalitie

TNN is blij met de lhbti-maatregelen van de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en Christenunie. Het terugdringen van de geslachtsregistratie en de verduidelijkte bescherming van transgender en intersekse personen in de Algemene wet gelijke behandeling zijn stappen voorwaarts. TNN hoopt dat het komende kabinet een minister van emancipatie kent die actief optreedt.

De online agressie die genderinclusief taalgebruik, kleding en toiletten hebben opgeroepen in de samenleving, laat maar weer zien dat acceptatie en emancipatie van transgender personen blijvende aandacht nodig heeft.  Trans personen hebben in het openbare leven  te maken met geweld, bedreigingen en uitsluiting.  En er zijn grote problemen met discriminatie op de arbeidsmarkt. Veel trans personen bevinden zich in een kwetsbare en geïsoleerde positie; de grote aantallen pogingen tot zelfmoord zijn hier tekenend voor.

STAPPEN

Het is goed dat de overheid benadrukt dat we in Nederland er nog niet zijn, dat de bescherming van onze waarden continu aandacht behoeft, en er actief opgetreden moet worden. Daarvoor worden nu goede stappen genomen: naast de inperking van geslachtsregistratie en het expliciete verbod op transgenderdiscriminatie in de  Awgb, wordt de aandacht voor lhbti in het onderwijs genoemd en interventies om zelfdoding en depressies te voorkomen.Helaas worden niet alle maatregelen uit het regenboogstembusakkoord, dat acht partijen hebben ondertekend, overgenomen. Vertraging ligt op de loer bij het regelen van meerouderschap in de wet door het voornemen om de gevolgen voor het erfrecht en naamrecht verder te onderzoeken.

AMBITIE

Om werkelijk een slag te maken op emancipatie en acceptatie van transgender personen is ambitieus en samenhangend beleid nodig op het gebied van zorg, arbeidsmarkt, justitie en onderwijs. Toegankelijke en kwalitatieve transgenderzorg heeft positieve gevolgen voor de arbeidsparticipatie van transgender personen, en een transitieverlof werkt positief door op het welzijn van trans werknemers. Een minister verantwoordelijk voor de emancipatie-portefeuille is van groot belang om echt actief op te kunnen treden.

AANDACHTSPUNTEN

Voor het slagen van de transgenderemancipatie mogen specifieke groepen als biculturele transgender personen, transgender seksewerkers en transgender asielzoekers niet over het hoofd gezien worden. De gruwelijke moord op een transvrouw een ruime week terug in Arnhem laat maar weer zien in welke onveilige positie trans sekswerkers zich, ook in Nederland, bevinden. Daar moet wat aan gedaan worden. De door het kabinet voorgenomen verdere criminalisering van het sekswerk leidt alleen maar tot meer discriminatie en geweld. Ook maken we ons ernstige zorgen over de voorgenomen ‘vluchtelingendeals’ met bepaalde landen; er moet niet vergeten worden dat veel transgender asielzoekers niet direct open zijn over hun transgender zijn.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com