28 oktober 2015

Transgender Gedenkdag 2015 in Den Haag

Elk jaar wordt in november wereldwijd stilgestaan bij transgenders die slachtoffer zijn geworden van geweld. In 2014 ging het om 285 transgenders onder wie 2 Nederlanders. In de periode 2008 tot 2014 zijn er 1731 dodelijke slachtsoffers bekend, van wie 56% jonger is dan 30 jaar.

Den Haag
Ook in Nederland worden jaarlijks de slachtoffers van transfoob geweld herdacht, op initiatief van Transgender Netwerk Nederland. Dit jaar gebeurt dat in Den Haag op zaterdag 21 november vanaf ca. 14 uur, in samenwerking met COC Haaglanden.
In het middagprogramma is er aandacht voor mensenrechten en veiligheid voor transgenders, met medewerking van o.a.: Richard Köhler van Transgender Europe (TGEU), Kristel van Doornen (College voor de Rechten van de Mens), Cyriel Triesscheijn (Radar/Art.1) en Corine van Dun (voorzitter TNN).

‘s Avonds is er een herdenkingstocht van het COC Café naar het Internationaal Homomonument dat in 2015 een nieuwe respectvolle plek heeft gekregen bij de Koekamp. Er zijn o.a. korte toespraken, zang, en een voordracht door Brian van Nunen.

Het definitieve programma wordt binnenkort bekend gemaakt o.a. via de websites van TNN en COC.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com