Foto van Slob

10 september 2018

Transgender scholieren op agenda Tweede Kamer

Op 5 september was TNN aanwezig bij het algemeen overleg over sociale veiligheid in het onderwijs. In een brief aan de Tweede Kamer hadden we van tevoren aandacht gevraagd voor de situatie van transgender scholieren. Door verschillende partijen werd goed geluisterd naar de punten die TNN daarin naar voren had gebracht.

Zo vroegen GroenLinks en D66 tijdens het debat nadrukkelijk aandacht voor transgender scholieren. TNN is blij met de steun van deze partijen: transgender scholieren staan niet alleen. GroenLinks vroeg aandacht voor de bevestiging van de genderidentiteit van transgender scholieren. Helaas bleef minister Slob steken bij de Transgenderwet als middel daarvoor. Binnen enkele weken komt duidelijkheid of kinderen onder de 16 van dit kabinet mogen uitzien naar een mogelijkheid voor erkenning van hun geslacht. D66 wil dat de vertrouwenspersoon op school transgender scholieren regelmatig ziet. In de praktijk is naar de mentor stappen een te hoge drempel. Minister Slob zag wel wat daarin en wees erop dat vertrouwenspersonen al in gendersensitiviteit getraind worden. Hij deed de toezegging om aan de slag te gaan met het voorstel dat TNN hierover in haar brief deed.

TNN is erg tevreden met de ruime aandacht voor transgender scholieren, dat is een stevige steun in de rug. TNN hoopt daarnaast dat transgender kinderen onder de 16 jaar inderdaad de wettelijke mogelijkheid krijgen hun geslacht te wijzigen. Dat zou al veel helpen.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com