foto van 2 trans personen die naar elkaar kijken in een park

1 maart 2023

Transgender vader hoeft niet meer als ‘moeder’ op geboorteakte eigen kind

Transgender vaders die zelf een kind hebben gedragen hoeven niet meer als ‘moeder’ op de geboorteakte van hun kind vermeld te worden. Voortaan kan gekozen worden voor de neutrale term ‘ouder uit wie het kind is geboren’. Dat is het gevolg van een regeling van minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) die op 1 maart in werking treedt. Transgender Netwerk, NNID en COC hadden hiervoor gepleit.

‘Dit is een mooie en belangrijke stap voor trans mannen die een kind hebben gebaard’, volgens Remke Verdegem, voorzitter van Transgender Netwerk.

Transgender Netwerk, NNID en COC pleiten al jaren voor een sekseneutrale aanduiding op de geboorteakte. Onvruchtbaarheid is sinds 2014 geen eis meer voor wijziging van geslachtsvermelding, desondanks ontbreekt het aan volwaardige erkenning van transgender ouderschap. Tot op heden werden trans personen die een kind hadden gedragen terwijl zij ook als man geregistreerd stonden automatisch als ‘moeder’ aangeduid op de geboorteakte van hun kind. Dat hoeft met deze regeling niet meer. Ook voor sommige intersekse vaders kan de regeling relevant zijn.

“Dit is een mooie en belangrijke stap voor trans mannen die een kind hebben gebaard”
Remke Verdegem, voorzitter van Transgender Netwerk

Trans mannen die kinderen baren hebben per 1 maart 2023 de keuze om niet meer als ‘moeder’ op de geboorteakte te staan, maar als ‘ouder uit wie het kind is geboren’. Hiermee wordt recht gedaan aan de genderidentiteit van de ouder en de verbondenheid tussen ouder en kind. Het gaat om een optie: mensen kúnnen er gebruik van maken maar dat hoeft niet. De regeling geldt ook voor erkenningsaktes, daarin kan de ouder die zwanger is vermeld worden als ‘de persoon die zwanger is’

Non-binaire ouders

Non-binaire ouders in een vergelijkbare situatie kunnen in principe ook aanspraak maken op de regeling. Of dit in de praktijk in alle gemeenten ook zo wordt begrepen, moet nog blijken. Wie tegen problemen aanloopt kan zich melden bij Transgender Netwerk via geboorteakte@transgendernetwerk.nl.

De regeling gaat in met terugwerkende kracht. Dit betekent dat ook trans personen die tussen 1 juli 2014 en 1 maart 2023 als man geregistreerd staan of stonden en een kind hebben gebaard, er gebruik van kunnen maken. Zij kunnen contact opnemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorteakte van hun kind ligt om de aanduiding te wijzigen van ‘moeder’ naar ‘ouder uit wie het kind is geboren’. Dit kan tot uiterlijk 1 maart 2026. Deze wijziging komt als latere vermelding bij de geboorteakte van het kind.

De regeling verandert niets aan het burgerlijk wetboek waarin nog wel enkel over moeders en vaders wordt gesproken. Transgender Netwerk, NNID en COC Nederland pleiten daarom voor een genderneutraal familierecht. Wij willen dat het kabinet ook regelingen treft voor meerouderschap, de positie van de transgender moeder die een kind heeft verwekt, inclusieve wetgeving voor draagouderschap en de erkenning van non-binaire ouders.

Kijk voor gedetailleerde informatie over de regeling op de website van de Nederlandse vereniging voor ambtenaren van de burgerlijke stand.

Foto (cc) The Gender Spectrum Collection

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com