Foto van een LGBTIQ+ protest met een massa mensen en een transvlag en regenboogvlag en borden met de teksten: "We support Trans Soliers", "Courage knows no gender" en "Trans Rights are Human Rights"

13 januari 2021

Trumps vertrek is zegen voor transgender personen in VS

Transgender personen zijn aan alle kanten teruggezet in de vier jaar dat Donald Trump president van de VS is geweest.

Zo draaide hij een half jaar geleden een wet terug die transgender personen juridische bescherming biedt als zij op medisch gebied worden gediscrimineerd en artsen, ziekenhuizen of verzekeraars hen zouden uitsluiten. Trumps regering bepaalde dat ‘sekse van een mens alleen man of vrouw (kan) zijn, zoals bepaald door de natuur’.

Het is maar een van de voorbeelden van inperking van transgender rechten in vier jaar Trump.

Hij poogde al heel snel transgender personen uit het leger te weren. Medische kosten voor de naar schatting 2.450 transgender militairen zouden volgens hem te hoog zijn. Een studie van het Pentagon in 2016 toonde echter aan dat die kosten verwaarloosbaar zijn. Nadat rechtbanken het besluit van zijn regering dat transgenders niet gerekruteerd mochten worden, hadden verworpen, is dit januari 2019 alsnog toegestaan. Het Amerikaanse hooggerechtshof gaf de regering toestemming dit beleid uit te voeren.

Trumps minister voor onderwijs, Betsy DeVos, heeft keer op keer gepoogd te bewerkstelligen dat scholen haar ideeën over transgender atleten overnamen. Ze dreigde financiering voor staatsscholen met een inclusief beleid voor sporters in te trekken. En op de dag van haar vertrek ging ze nog verder in haar transfoob beleid.

DeVos nam ontslag na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Volgens critici was dit een opportunistische stap om zich in de laatste dagen van Trumps regering buiten schot te plaatsen. Op haar weg naar buiten publiceerde ze nog snel een memorandum dat achterstelling van trans jongeren op school bevordert. Een wet die discriminatie in het werkveld op basis van seksuele identiteit en genderidentiteit verbiedt, zou niet gelden voor onderwijs. Zo bepaalde ze. Scholen hoeven dan gender van transgender scholieren niet te accepteren en kunnen hen bijvoorbeeld weigeren deel te laten nemen in programma’s die overeen komen met hun gender.

De nieuwe president, Joe Biden, heeft beloofd om de stappen van Trumps regering om de rechten van transgender personen, en LHBTi’ers in het algemeen, in te perken, ongedaan te maken.

Tekst: Ton van den Born
Foto: Ted Eytan

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com