Foto van minister van Bruins

26 november 2019

Verbetering transgenderzorg gaat te langzaam

De lange wachttijden voor transgenderzorg nemen nauwelijks af liet minister Bruins (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer weten. In mei 2018 riepen TNN, Transvisie en COC Nederland op tot snelle en doortastende maatregelen. Een kwartiermaker werd een jaar terug aangesteld om de vastgelopen transgenderzorg vlot te trekken. Maar de verbeteringen gaan te langzaam.

Belangrijkste conclusie van de Kwartiermaker in de Kamerbrief is dat de lange wachttijden niet noemenswaardig zijn verbeterd ten opzichte van dit voorjaar. Wel is er enig perspectief, want veel, met name kleinere zorgaanbieders, hebben hun capaciteit voor volgend jaar flink kunnen vergroten.

TNN ondersteunt de oproep van Transvisie dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich veel meer moeten inspannen om de transgenderzorg op orde te krijgen. De Kwartiermaker heeft, samen met Transvisie, onderzoek gedaan naar de behoeften in de transgenderzorg. Hieruit blijkt dat ruim 80% van de transgender personen de wachttijd en de duur van het diagnostisch traject van 9 à 10 maanden (te) lang vinden. Wachten roept schrikbarend vaak gevoelens van depressie, suïcide en sociale isolatie op.

DECENTRALISERING

TNN en Tranvisie  pleiten al geruime tijd voor decentralisering van de transgenderzorg en meer zeggenschap van de transgender persoon over de benodigde zorg. Dit toont het onderzoek wederom aan:

“Het is heel fijn dat de kleine zorgaanbieders hun capaciteit hebben uitgebreid,” zegt Aike Pronk, bestuurslid zorg bij TNN, “maar er zijn in Nederland veel meer zorgverleners en instellingen die zouden kunnen bijdragen aan het verlagen van de wachtlijsten.

“Ik zou graag een oproep aan alle lokale ziekenhuizen en reguliere ggz-aanbieders doen om hierover te willen nadenken én actie te ondernemen.”

Een gelijkwaardige stem van transgender personen in het besluit van het al dan niet verkrijgen van zorg zal ook helpen om de wachtlijsten terug te dringen. Bovendien kan de tijd en het geld dat de diagnostiek kost ook geïnvesteerd worden in goede begeleiding tijdens het medische proces en de nazorg.

“Goede begeleiding en nazorg laat volgens de verhalen die ik van veel transgender personen hoor nog te wensen over,” zegt Pronk.

“Het zou mooi zijn als iedere transgender persoon in Nederland de zorg kan krijgen waar hij/zij/hen behoefte aan heeft zonder de drempels die soms ervaren worden bij onnodig lange diagnostiek.”

De ministers en Zorgverzekeraars Nederland hebben vandaag besloten de opdracht van de kwartiermaker te verlengen en ook is de Kwaliteitsstandaard Somatische Transgenderzorg gepubliceerd. Helaas hebben we tot nu toe hiermee nog geen gelijkwaardige stem voor transgender personen weten te garanderen. TNN zal zich hier samen met Transvisie hard voor blijven inzetten.

 

Foto minister Bruins © Rijksoverheid

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com