27 januari 2011

Vergoeding genitale ontharing onzeker

Dankzij een alerte cliënt van het VUmc Zorgcentrum voor Genderdysforie heeft TNN lucht gekregen van de beëindiging van de vergoeding van genitale ontharing door het VUmc. Genitale ontharing is voor transvrouwen en –mannen die in Nederland worden geopereerd van wezenlijk belang voor een geslaagd resultaat van hun geslachtsaanpassende operatie. Nu het VUmc niet meer zo vrijgevig is om de ontharing te vergoeden is het de vraag of de praktijk van het weigeren te vergoeden door de zorgverzekeraars, wat het VUmc ertoe bracht het ooit te gaan vergoeden, weer terugkeert of niet.

Zekerheid

TNN heeft bij het VUmc er op aangedrongen openheid van zaken te geven aan de cliënten die hiermee te maken hebben en gaan krijgen. Dat hier gehoor aan wordt gegeven stemt TNN tevreden, maar het ontbreken van zekerheid over hoe het nu verder gaat verlopen doet dat allerminst. Genitale ontharing behoort tot de te verzekeren prestaties binnen het basispakket voor zorgverzekeraars omdat het onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de geslachtsoperatie zoals deze in Nederland wordt uitgevoerd, dit stelt het CVZ. Het zou zorgverzekeraars daarom ook sieren zich niet aan deze verantwoordelijkheid te onttrekken.

Afwachten

Inspanningen van het VUmc om de zorgverzekeraars te overtuigen om de genitale ontharing te vergoeden zijn gaande en het is afwachten of deze het gewenste effect zullen hebben. Wij roepen cliënten die nu onder behandeling zijn voor genitale ontharing op om de persoonlijke schriftelijke informatie van het VUmc hierover af te wachten.

Kennis

TNN houdt de gang van zaken in de gaten. Wij nemen er graag kennis van of uw zorgverzekeraar wel of niet besluit tot het vergoeden van deze noodzakelijke behandeling. Tevens houden wij contact met het VUmc, de Patiëntenorganisatie Transvisie en het CVZ.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com