29 juni 2011

Vergoedingen-motie niet in stemming gebracht

D66 heeft besloten om de motie over de vergoeding van aanpassing van zogenoemde ‘secundaire’ geslachtskenmerken aan te houden. Vorige week werd deze motie door Boris van der Ham in de Tweede Kamer ingebracht. De motie hield in dat het kabinet op zoek moest gaan naar een mogelijke financiering voor deze vergoedingskwestie. Het gaat dan bijvoorbeeld om vergoeding van borstconstructie bij transvrouwen, maar ondermeer ook van de penisprothese bij transmannen.

Ondanks dat een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer er voor is dat deze vergoeding tot stand komt, leek er geen meerderheid voor de betreffende motie te zijn. De huidige bezuinigingen op de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid vormden voor de VVD een drempel om de motie op dit moment te ondersteunen. VVD bracht vorige week een alternatief in, namelijk een subsidie van de Minister van OC&W, die de portefeuille Emancipatie in haar pakket heeft. Dit voorstel dat de minister tevens afwees vormt nu een mogelijkheid voor VVD en D66 om samen tot een compromis te komen. Bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van OC&W, na Prinsjesdag, zal er daarom waarschijnlijk een nieuw voorstel van de Tweede Kamer naar minister Van Bijsterveldt gaan.

TNN is teleurgesteld dat er geen meerderheid was voor de motie van Boris van der Ham. Het besef bestaat dat de kansen voor vergoeding in het najaar groter zijn dan  momenteel het geval is. TNN zal zich ook sterk blijven maken voor de vergoeding van alle noodzakelijke behandelingen, en houdt de politieke ontwikkelingen hieromtrent scherp in de gaten.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com