VN logo

11 april 2017

VN-aanbeveling aan Nederland: verbeter transgenderwet

Afgelopen dinsdag, 10 mei, voelde de VN mensenrechtenraad Nederland aan de tand over onder meer de omgang met lhbti-rechten. Om de vijf jaar krijgen leden van de VN zo’n mensenrechtentoets (UPR). De Nederlandse regering kreeg aanbevelingen om het geweld en discriminatie tegen transgender personen en intersekse personen tegen te gaan, en om de transgenderwet te verbeteren.

Op basis van het schaduwrapport van COC Nederland, TNN en Nederlands Netwerk Intersekse/DSD en de gesprekken die deze belangenorganisaties voerden met de mensenrechtenraad, riepen meerdere landen Nederland  op om hun  lhbti-rechten beter te beschermen. Ondanks de lof, die er ook was voor Nederlands inzet voor lhbti-rechten wereldwijd.

Vereenvoudig de transwet

Ierland en Israel meenden dat de wijziging van geslachtsregistratie in Nederland nog nodeloos ingewikkeld is met de leeftijdsgrens-eis en de verplichting om een deskundigenverklaring van een psycholoog te overleggen. Intersekse personen moeten zelfs een gang naar de rechter maken om het juiste lettertje op hun paspoort te krijgen.

Vergroot lhbti-kennis op academies

De lhbti-acceptatie op scholen zou ook kunnen verbeteren, menen Belgie en Slovenie. Zij roepen de Nederlandse regering op om daar wat aan te doen. Bijvoorbeeld door meer aandacht te geven aan lhbti acceptatie  op docentenacademies.

Ierland, Zweden en Israel vonden dat Nederland geweld tegen lhbti’s beter moest aanpakken.  Met bijvoorbeeld een nationaal actieplan en trainingen voor politie en OM. Australië richtte zich vooral op de discriminatie tegen intersekse personen, dat helaas nog vaak voorkomt.

Een succes, nu nog opvolging

Nog nooit waren er zoveel aanbevelingen omtrent het verbeteren van de bescherming en garanderen van lhbti-rechten gemaakt. De Nederlandse regering zal binnenkort op de suggesties van de VN-mensenrechtenraad reageren.

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com