Foto van Sander Dekker

7 maart 2018

Voor de zomer uitsluitsel over toekomst transgenderwet

De Transgenderwet is het afgelopen jaar door het Ministerie van Justitie en Veiligheid geëvalueerd. Een reactie op die evaluatie door de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, zal nog voor de zomer naar de Tweede Kamer gaan.

TNN, COC Nederland en het NNID hebben tijdens de evaluatie en in een recente brief al laten weten wat zij willen dat er verandert aan de wet. Wij pleiten voor een eigen verklaring in plaats van de deskundigenverklaring en het wegnemen van de leeftijdsgrens van 16 jaar. Beide aanpassingen zijn gericht op het vergroten van de zelfbeschikking. Een bijkomend verzoek is het inclusief maken van de wet voor intersekse personen, zodat deze voor correctie van het geslacht niet langer naar een rechter hoeven met bijkomende hoge kosten.

Op 6 maart deelde minister Dekker, bij een gesprek met COC Nederland, mee dat hij voor de zomer uitsluitsel gaat geven over de Transgenderwet. Dat geldt ook voor de beperking van de geslachtsregistratie die het kabinet in haar regeerakkoord reeds aankondigde.

In januari publiceerde TNN al de uitkomsten van haar eigen evaluatie en de aanbevelingen om de wet toegankelijker te maken.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com