foto van borstimplantaat

9 juni 2016

Voorstel vergoeding borstimplantaten kan beter

Transvisie, TNN en COC Nederland zijn teleurgesteld in het advies van het Nederlands Zorginstituut voor vergoeding van plaatsing van borstimplantaten. Minister Schippers van Volksgezondheid lijkt het advies helaas over te willen nemen. Er is daarom een brief aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid gestuurd die in de Tweede Kamer in debat gaat met de minister over het pakketadvies.

Het probleem is dat in het voorstel van de minister alleen transgender vrouwen in aanmerking komen die daarnaast aplasie of agenesie hebben. Dat laatste is een aangeboren, genetische afwijking waardoor er geen of weinig borstgroei is. Deze combinatie is zeldzaam, het Zorginstituut, dat het advies heeft opgesteld voor de minister, onderkent dit zelf ook. In de praktijk zal het aantal transgender vrouwen dat voor vergoeding in aanmerking komt nihil zijn.

Diverse zaken worden in het advies volledig over het hoofd gezien. Zo zijn er de fysieke kenmerken van transgender vrouwen die hen niet vergelijkbaar zijn met cisgender vrouwen. Transgender personen zijn een duidelijk af te bakenen groep in de zorg, zo stelde ook Schippers voorganger Ab Klink. Daarnaast hebben diverse internationale mensenrechten instanties er op gewezen dat aanpassing van geslachtskenmerken volledig vergoed behoort te worden. Bovendien is plaatsing van borstimplantaten voor veel transgender vrouwen noodzakelijk om het lichaam in overeenstemming te brengen met iemands genderidentiteit en daarom onlosmakelijk verbonden aan het slagen van de medische transitie. En ten slotte zijn de kosten voor dit soort noodzakelijke ingrepen beperkt, zoals de minister zelf ook al eerder onderkende.

Wij doen een dringend beroep op u om er op 16 juni voor te pleiten dat de plaatsing van borstimplantaten bij transgender vrouwen alsnog vergoed gaat worden.

Het debat met de minister vindt plaats op 16 juni. Het pakketadvies zal pas op 1 januari 2017 in werking treden. De Tweede Kamer heeft nu dus de kans om de minister over te halen om het advies te verbeteren.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com