photo A-transgender-woman-listening-intently-on-the-phone

30 augustus 2021

Vragen over tegemoetkoming wijziging van geslachtsregistratie voor 2014

Op 27 augustus 2021 is de financiële tegemoetkomingsregeling bekend geworden voor mensen die onder de oude wet Wijziging Geregistreerd Geslacht (1985-2014), ook wel bekend als ‘transwet’, operaties en een onomkeerbare sterilisatie hebben ondergaan voor de wijziging van hun geslachtsregistratie. Wat is er bekend over de regeling en hoe vraag ik de tegemoetkoming aan? Een overzicht met de meestgestelde vragen. 


Update 27-8-2021


Wie kan de tegemoetkoming aanvragen?

De tegemoetkoming geldt voor:

a) mensen van wie de vermelding van het geslacht in de geboorteakte voor 1 juli 2014 is gewijzigd of voor wie een nieuwe geboorteakte is opgemaakt voor 1 juli 2014 in verband met de wijziging van het geregistreerde geslacht;

b) mensen die voor 1 juli 2014 zijn gestart met een medische behandeling en voor 1 juli 2016 hun geslachtsregistratie in de geboorteakte hebben gewijzigd of een nieuwe geboorteakte hebben opgemaakt met de nieuwe geslachtsregistratie erin.

Ook mensen die voor 1985 aan de eisen hebben voldaan en vervolgens tussen 1985 en 2014 het geslacht in de geboorteakte hebben gewijzigd, vallen onder onderdeel a hierboven en hebben dus recht op de tegemoetkoming.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming is 5000 euro en is eenmalig.

 

Welke gevolgen heeft de tegemoetkoming op toeslagen en uitkeringen?

De tegemoetkoming telt niet mee voor het inkomen waarop de hoogte van toeslagen wordt beoordeeld. De uitkering kan wel gevolgen hebben voor het vermogen dat meetelt om, bijvoorbeeld, toeslagen of bijstandsuitkeringen te ontvangen. Ontvangers van een tegemoetkoming kunnen daarom voor een periode van drie jaar een beroep doen op een vermogensuitzondering waardoor het uitgekeerde bedrag over deze periode niet meetelt voor het vermogen.

Meer informatie hierover wordt gepubliceerd op de website van DUS-I en zal zodra bekend ook hier worden gedeeld.

 

Wanneer vraag je de tegemoetkoming aan?

Vanaf 18 oktober 2021 kan je de tegemoetkomingsregeling aanvragen via DUS-I. De link volgt hier zodra die actief is. Je kan de tegemoetkoming aanvragen tot 18 oktober 2023. De overheid doet maximaal 8 weken over de beoordeling van de aanvraag.

 

Hoe dien ik de aanvraag in?

Vanaf 18 oktober 2021 vind je via www.dus-i.nl een aanvraagformulier. Vul dit in samen met de gevraagde bewijsstukken. Een schriftelijke aanvraag is ook mogelijk.

 

Wat moet ik aanleveren als bewijs?

Heb je je geboorteakte voor 1 juli 2014 laten wijzigen dan volstaat een gewaarmerkt afschrift van de wijziging van de geboorteakte. Dit afschrift mag niet ouder zijn dan drie maanden.

Heb je een nieuwe geboorteakte laten opmaken voor 1 juli 2014 dan lever je een gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte aan. Omdat op deze geboorteakte de wijziging van geslachtsaanduiding niet staat, heb je de keuze uit een van de drie documenten als aanvullend bewijs:

Een rechtelijke uitspraak die laat zien dat de nieuwe geboorteakte is opgemaakt in verband met de wijziging van je geregistreerde geslacht; of

Een verklaring van een BIG geregistreerde arts dat je voor 1 juli 2014 medische behandelingen hebt ondergaan volgens een door de overheid opgesteld formulier; of

Een machtiging aan DUS-I om deze verklaring op te laten vragen bij een BIG-geregistreerde arts van jouw keuze.

 

Heb je pas na 1 juli 2014 je geboorteakte laten wijzigen maar ben je wel daarvoor gestart met medische operaties en heb je uiterlijk voor 1 juli 2016 aan alle eerdere lichamelijke eisen voldaan en je geregistreerd geslacht gewijzigd?

Dan lever je een afschrift van de wijziging van je geboorteakte aan plus een van de volgende twee documenten:

Een verklaring van een BIG-geregistreerde arts dat de onder de oude wet verplichte medische operaties zijn verricht volgens een door de overheid opgesteld formulier; of

Een machtiging aan DUS-I om deze verklaring zelf op te vragen bij een BIG-geregistreerde arts van jouw keuze.

 

Hoeveel kost het om een aanvraag te doen?

Het aanvragen van de geboorteakte bij de gemeente kan kosten met zich brengen. Bij een toegewezen aanvraag zal de overheid deze kosten echter vergoeden. De overheid neemt ook de kosten van de verklaring van de arts op zich indien deze verklaring nodig is.

 

Heb je leed van de wet gehad, en je aan de oude medische eisen onderworpen, maar weet je niet zeker of je aan alle criteria kan voldoen?

De Staat heeft de bevoegdheid om in het voordeel van de aanvrager af te wijken van de beleidsregel, als strikte toepassing daarvan zou leiden tot onevenredige gevolgen voor de aanvrager. Dit is dus een algemene uitzonderingsmogelijkheid waarbij de Staat per geval beoordeelt of iemand die niet voldoet aan alle criteria van de regeling toch in aanmerking zou moeten komen voor een vergoeding.

Wie zitten er in het Transgender- en Interseksecollectief?

Het Transgender- en Interseksecollectief dat de Staat eind 2019 aansprakelijk heeft gesteld voor de oude transwet bestaat uit verschillende transgender en intersekse personen onder wie initiatiefneemster Willemijn van Kempen, TNN, NNID en Bureau Clara Wichmann en wordt bijgestaan door advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek.


Ik heb een vraag over hoe ik mijn aanvraagformulier moet invullen of over welke bijlagen ik hierbij moet voegen. Bij wie kan ik terecht?

Vragen over de regeling kunnen worden gesteld aan DUS-I via mailadres btt@minvws.nl en telefoonnummer 070-3405566 (in het keuzemenu kies je voor OCW en vervolgens voor ‘overige subsidies’. Tot slot noem je de naam van de regeling: ‘Tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht’. Mocht je liever contact opnemen met Transgender Netwerk Nederland, dan kan dat ook via mail: transwetvoor2014@transgendernetwerk.nl.

De tegemoetkomingsregeling is op 27 augustus 2021 naar de Kamer gestuurd en hier na te lezen.

Deze pagina zal met regelmaat een update krijgen om de meest gestelde vragen te beantwoorden.

Foto (cc) Zackary Drucker / The Gender Spectrum Collection

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com