24 april 2013

Vragen over uitvoering transgenderwet

Met de nieuwe transgenderwet wordt het wijzigen van je geslacht in de geboorteakte simpeler. Dat is goed nieuws. Maar hoe wordt er voor gezorgd dat die wet goed uitgevoerd wordt? Dat wil TNN graag weten van staatssecretaris Teeven. Daarom is er een brief naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie gestuurd.

HOE WERKT DE WET?

Een belangrijke rol in de uitvoering van de wet heeft de deskundige. Daar ga je naartoe om te verklaren dat je de overtuiging hebt te behoren tot het andere geslacht. Je krijgt dan informatie van die deskundige over wat het betekent om je geslacht in de geboorteakte te wijzigen. Als je dan verklaart deze informatie te begrijpen en de wijziging van geslacht blijft wensen, dan tekenen zowel jij als de deskundige de verklaring. Hiermee ga je dan naar de burgerlijke stand van de gemeente waar je geboorteakte ligt. Of je gaat, als je buiten Nederland geboren bent, naar de burgerlijke stand van Den Haag waar je akte van inschrijving ligt. Daar wordt de wijziging vastgelegd en is daarmee je geslacht volgens de wet gewijzigd.

ZORGEN OVER DE DESKUNDIGEN

Nu heeft de staatssecretaris in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voorgesteld dat de deskundige een arts of psycholoog moet zijn. In de uitleg over deze AMvB staat dat die deskundige kennis en ervaring moet hebben op het terrein van genderdysforie. Deze AMvB en de uitleg hierover roepen bij TNN vragen op. Bijvoorbeeld over de gendercentra, hebben zij wel capaciteit voor hun nieuwe taak? Er zijn namelijk nog altijd wachtlijsten. En hoe wordt er voor gezorgd dat artsen en psychologen van de gendercentra de taak van zorgverlener goed scheiden van hun taak als deskundige? TNN vindt het belangrijk dat er ook genoeg deskundigen zijn. Dat betekent keuzevrijheid. Staatssecretaris Teeven heeft dit toegezegd, maar hoe gaat de hij daar voor zorgen?

TNN wil met het Ministerie van Veiligheid en Justitie in gesprek over deze en andere vragen. TNN hoopt dat als de nieuwe wet door de Eerste Kamer is dat dan ook duidelijk is dat de wet op een goede en verantwoorde manier uitgevoerd gaat worden.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com