foto van man bij de zee met kind

27 september 2019

Waar blijft het sekseneutraal ouderschap?

Deze week kwam in het nieuws dat de Britse trans man Freddy McConnell van de rechter niet als vader op het geboortebewijs van zijn kind mag worden genoemd. McConnell heeft zijn kind zelf gebaard, en daarom vindt de hoogste familierechtbank in het Verenigd Koninkrijk dat hij geregistreerd moet staan als moeder van het kind. Hoe is de situatie in Nederland eigenlijk, en wat vindt TNN daarvan?

Het kan lastig zijn wanneer je als transgender man zelf wel geregistreerd staat als man, maar op het geboortebewijs van je kind staat dat jij de moeder bent. Dit is wat McConnell in het Verenigd Koninkrijk is overkomen, en voor trans mannen en non-binaire personen in Nederland is de situatie niet heel anders.

Daarom dringen wij al jaren aan op volledige sekseneutrale verwantschapswetgeving. Voor trans mannen en non-binaire trans personen die een kind baren is het immers net zo belangrijk als voor cisgender moeders dat zij door de wetgever erkend worden als degene die het kind heeft gebaard. Daarnaast is het natuurlijk ook voor trans vrouwen die ouder van een kind zijn van belang dat zij niet als vader op het geboortebewijs hoeven te staan.Vanuit TNN adviseren wij om ouders in de verwantschapswetgeving sekseneutraal te formuleren. Hiermee houd je namelijk ook rekening met non-binaire trans personen en met meeroudergezinnen.

ADVIES VAN STAATSCOMMISSIE

TNN staat hierin niet alleen. Eind 2016 kwam er een rapport van de staatscommissie Herijking Ouderschap met het advies om voortaan van ‘ouders’ te spreken in plaats van “vader” of moeder”. Daar hebben ze echter geen voorstel voor aangedragen. Dat moet namelijk in een uitvoeringsbesluit vastgelegd worden en de commissie heeft alleen wetgevingsvoorstellen gedaan. TNN heeft daarom bij de minister van Veiligheid & Justitie erop aangedrongen om het voorstel voor sekseneutraal ouderschap ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren.

Ook in de daarop volgende jaren heeft TNN in brieven aan de minister en in adviezen bij de evaluatie van de Transgenderwet uit 2014 aangedrongen op volledige sekseneutrale verwantschapswetgeving. Omdat die er nog niet is, blijven we het belang van erkend ouderschap voor iedereen agenderen.

Ben jij naar de rechter geweest omdat jij als ouder een ander geslacht op de geboorteakte van je kind wilde? Of worstel je met het feit dat je geslacht verkeerd op het geboortebewijs van je kind staat? Voor ons is het belangrijk om jouw verhaal te horen! Je kunt het uiteraard ook anoniem vertellen. Stuur een berichtje naar info@transgendernetwerk.nl.

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com