foto van troelstrazaal

22 juni 2019

Wijzigen van geslachtsregistratie moet beter volgens kamerleden

Een aanzienlijk deel van de Kamerleden vindt het wetsvoorstel voor wijzigen geslachtsregistratie niet ver genoeg gaan. Dat bleek in een algemeen overleg over de Transgenderwet op woensdag 19 juni.


Voorafgaand aan het overleg hadden TNN, COC en NNID in een brief aan minister Dekker (Rechtsbescherming) opgeroepen om het wijzigen van de geslachtsregistratie makkelijker te maken, zodat iedereen ongeacht leeftijd, op eenvoudige wijze de officiële geslachtsregistratie bij de burgerlijke stand kan wijzigen.

Minister Dekker stelde onlangs zelf aan de Kamer voor om wijziging van de officiële geslachtsregistratie voor kinderen onder de 16 jaar alleen mogelijk te maken na toestemming van de rechter. Onder de huidige wet kunnen kinderen onder de 16 jaar hun geslachtsregistratie in het geheel niet wijzigen. TNN, COC en NNID zijn dan ook blij met de stap vooruit. Alleen zal volgens de belangenorganisaties deze rechterlijke toets in de praktijk voor zo veel problemen zorgen, dat het wijzigen van het geslacht op papier voor veel jongeren onder de 16 jaar onhaalbaar zal blijven.

Leeftijdsgrens

Tijdens het overleg spraken verschillende Kamerleden hun steun uit voor het laten vervallen van de rechterlijke toets. Michiel van Nispen (SP) maakte duidelijk niet overtuigd te zijn van de overweging van de minister voor een leeftijdsgrens en een rechterlijke toets. Vera Bergkamp (D66) stelde voor dat de leeftijdsgrens zou worden verlaagd naar 14 jaar. Ook uitte zij haar zorgen over de hoge kosten die een rechterlijke procedure met zich meebrengt voor de ouders, die kunnen oplopen tot wel 2000 euro. Kathalijne Buitenweg (GL) pleitte voor afschaffing van de verplichte geslachtsregistratie. Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Harry van der Molen (CDA) schaarden zich ook achter het afschaffen van de deskundigenverklaring. Het CDA had wel behoefte aan toelichting over het onderscheid tussen 16- en 16+. Van der Molen noemde dat extra zorgvuldigheid bij kinderen gewaarborgd moet worden.

Nieuwe geboorteakte

Concreet deed de minister een paar toezeggingen. Zo zal hij uit laten zoeken wat de voor- en nadelen van het mogelijk maken van een nieuwe geboorteakte zijn. De belangenorganisaties vinden dat een nieuwe geboorteakte mogelijk moet worden voor iedereen die de geslachtsregistratie wil wijzigen. Nu hebben alleen intersekse personen die optie via de rechter. Trans personen krijgen alleen een vel met een aantekening van de wijziging van geslacht en voornaam bij de geboorteakte. Dat doet geen recht aan hoe trans personen hun geslacht ervaren.

Zelfbeschikkingsrecht van kinderen

Tijdens het debat vormde het zelfbeschikkingsrecht van kinderen een belangrijke kwestie. Het CDA vindt een dat er een manier moet zijn om zorgvuldigheid te waarborgen bij kinderen. D66 vindt dat al vanaf 14 jaar jongeren zelf horen te kunnen beslissen over hun geslacht. Er werd ook verschillend gedacht over hoe de staat om moet gaan met kinderen die niet gesteund worden door hun ouders. Daarom komt er in het najaar een algemene brief over de rechtspositie van kinderen, want deze vraag speelt ook op andere thema’s.

Na de zomer zal de minister een wetsvoorstel doen voor een nieuwe wet voor wijziging van de geslachtsregistratie. TNN volgt samen met COC en NNID de ontwikkelingen op de voet en voorziet de minister en Kamerleden van de laatste inzichten en onderzoeken over het onderwerp. Zie hier onze evaluatie van de huidige Transgenderwet en lees hier onze brief aan de minister.

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com