10 april 2019

Wijziging transgenderwet gaat niet ver genoeg

TNN, COC en NNID vinden dat de voorgestelde wijziging van de transgenderwet niet ver genoeg gaat. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) stuurde vandaag een brief over de wet aan de Tweede Kamer.

‘We zijn blij met de afschaffing van de deskundigenverklaring,’ aldus TNN, NNID en COC, ‘maar dit voorstel biedt geen enkel soelaas voor intersekse personen en het schendt het recht op zelfbeschikking van transgender kinderen.’

Volgens de huidige transgenderwet moeten transgender personen minimaal 16 jaar oud zijn en beschikken over een verklaring van een psycholoog of een andere ‘deskundige’ om hun officiële geslachtsregistratie te kunnen wijzigen van vrouw naar man of andersom.

NNID, TNN en COC pleiten al lang voor aanpassing van de huidige wet. Ze beschouwen die als een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht van transgender personen. Ook biedt de huidige regeling geen soelaas voor intersekse personen, die voor wijziging van hun geslachtsregistratie naar de rechter moeten.

Minister Dekker stelt nu aan de Kamer voor om de deskundigenverklaring af te schaffen, en TNN, COC en NNID zijn daar blij mee. In Dekkers voorstel kunnen mensen hun geslachtsregistratie straks wijzigen door een melding bij de gemeente die na vier weken wordt herhaald.

Deze nieuwe regels gaan echter niet gelden voor transgender kinderen onder de 16 jaar. Zij kunnen hun geslachtsregistratie volgens het voorstel slechts in uitzonderingsgevallen via de rechter wijzigen.

TNN, NNID en COC vinden dat een schending van het zelfbeschikkingsrecht van transgender kinderen. Die weten volgens de belangenorganisaties vaak al op jonge leeftijd precies tot welk geslacht ze behoren. Ze ondervinden in hun dagelijks leven, op school en daarbuiten, veel problemen door paspoorten, diploma’s en andere documenten waarop een ander geslacht vermeld staat dan waarin ze leven.

Het voorstel van Dekker biedt ook geen soelaas voor intersekse personen, die voor wijziging van hun geslachtsregistratie nog steeds naar de rechter moeten. NNID, TNN en COC hadden de regering voorgesteld om het voor iedereen mogelijk te maken om met een eenvoudige administratieve procedure en zonder deskundigenverklaring of rechterlijk oordeel de geslachtsregistratie te wijzigen.

Afschaffen verplichte geslachtsregistratie
In zijn brief aan de Tweede Kamer meldt minister Dekker verder dat de regering mogelijk rond de zomer met voorstellen komt om geslachtsregistratie op officiële documenten achterwege te laten of te vervangen door een ‘X’.

Volgens COC, TNN en NNID is afschaffen van verplichte geslachtsregistratie in het bijzonder van belang voor non-binaire personen, mensen die zich niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ of die vinden dat het de overheid niets aangaat ‘wat er in hun ondergoed zit.’ Het zoveel mogelijk afschaffen van verplichte geslachtsregistratie maakt onderdeel uit van COC’s Regenboog Stembusakkoord dat in maart 2017 door acht politieke partijen werd getekend.

Afbeelding minister Dekker © Rijksoverheid

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com