2 juli 2021

Zo kun jij helpen de transgenderwet beter te maken

De Tweede Kamer is onlangs gestart met de behandeling van het wetsvoorstel dat de Transgenderwet moet gaan verbeteren. Jij kunt de Tweede Kamerleden laten weten dat je die verbeteringen steunt. Ook kan je laten weten wat er nog beter kan en waar de parlementariërs vragen bij moeten stellen.

De behandeling van de wet begint met een schriftelijke ronde op 8 juli, waarna de minister van Veiligheid en Justitie ook schriftelijk gaat reageren op de vragen en opmerkingen vanuit de Tweede Kamer. Later dit jaar volgt een debat. Om jou te helpen je input met de kamerleden te delen, hebben we voor je op een rijtje gezet wat volgens ons positief is aan het wetsvoorstel en wat beter kan. Hoe meer mensen laten weten wat er beter kan aan de wet, hoe groter de kans dat er goed naar geluisterd wordt!

Positief aan het wetsvoorstel

  • Positief is het vervangen van de deskundigenverklaring voor een eigen verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Transgender en intersekse personen kennen hun genderidentiteit zelf het beste, deze maatregel doet daarom recht aan hun zelfbeschikking.
  • Dat ook kinderen jonger dan 16 toegang krijgen tot wijziging van de geslachtsvermelding is een belangrijke verbetering. Transgender kinderen kennen hun genderidentiteit net zo goed als cisgender kinderen en kunnen door toenemende acceptatie ook eerder voor uit komen. Dat ook de overheid hen dan accepteert is een belangrijke stap vooruit die ook het goede voorbeeld geeft dat bevestigen van de genderidentiteit goed is voor transgender kinderen.

Hoe meer mensen laten weten wat er beter kan aan de wet, hoe groter de kans dat er goed naar geluisterd wordt!


Verbeterpunten

  • Dat kinderen naar de rechter moeten voor een wijziging van de geslachtsvermelding is een te zware maatregel voor wat slechts een administratieve bevestiging is van de genderidentiteit. Ook kinderen horen zelfbeschikking over hun geslachtsvermelding te hebben, zeker als ze door hun ouders geaccepteerd worden.
  • Transgender mannen zouden niet de ‘moeder’ van hun kind moeten worden als ze een kind baren, maar de geboorteouder. ‘Moeder’ doet namelijk helemaal geen recht aan de genderidentiteit van de transgender vader. Geboorteouder is een inclusieve term, die zowel recht doet aan het ouderschap  transgender vaders als non-binaire transgender ouders die een kind hebben gebaard.
  • Transgender vluchtelingen moeten niet gedwongen worden hun oorspronkelijke geboorteakte op te halen in het land waar ze vanwege geweld van familie en samenleving vandaan zijn gevlucht als zij hier hun geslachtsvermelding willen wijzigen. Het moet juist voor deze groep makkelijker worden om hun geslachtsvermelding te kunnen wijzigen, zonder dat ze daar een ingewikkelde gang via de rechter voor moeten doorlopen.
  • Er moet ook een mogelijkheid komen voor wie non-binair is om de geslachtsvermelding te kunnen veranderen. Daar is in deze wet niks voor geregeld. Dat ieder die nu een X op hun paspoort wil daarvoor naar de rechter moet is slecht voor de emancipatie van de groep non-binaire trans en intersekse personen. Er moet niet langer gewacht worden om ook dit goed te regelen, zoals in het Regenboogstembusakkoord is afgesproken.

Kopieer deze punten in een mail die je vervolgens kan sturen naar cie.jv@tweedekamer.nl, of rechtstreeks aan de volgende Tweede Kamerleden:
Corinne Ellemeet – GroenLinks
Ulysse Elllian – VVD

Lisa van Ginneken – D66
Barbara Kathmann – PvdA
Marieke Koekkoek – Volt
Michiel van Nispen – SP
Hilde Palland – CDA

Sylvana Simons – Bij1
Frank Wassenberg – PvdD
Je vindt hun e-mailadressen op deze pagina van de Tweede Kamer.

In het onderwerp kan je schrijven ‘Steun en verbeterpunten voor betere wet wijzigen geslachtsvermelding (35825)’. Je kan natuurlijk naar eigen inzicht onderwerpen en tekst toevoegen aan je mail. Het wetsvoorstel en de toelichting daarop van de minister van justitie en veiligheid vind je hier. Stuur je mail zo snel mogelijk, want de Tweede Kamerleden moeten 8 juli aanstaande hun vragen en opmerkingen insturen. Als je vragen hebt, bel (020 205 0915) of mail ons.

Dank je wel voor jouw steun ❤️

Foto (cc) Zackary Drucker / Broadly’s Gender Spectrum Collection

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com