Ons werk

TNN is op diverse thema’s actief om de emancipatie van trans personen te bevorderen. Op het gebied van werk, onderwijs, veiligheid, recht, zorg en welzijn¬†is TNN in gesprek met betrokken professionals en politici om sociale acceptatie te bevorderen en discriminatie tegen te gaan.

Werk

Hoe wil TNN de positie van trans personen op de arbeidsmarkt en werkvloer versterken? Allereerst onderneemt TNN een politieke lobby om de  wet- en regelgeving te optimaliseren. Zo willen wij dat genderidentiteit en genderexpressie als gronden opgenomen worden in de Algemene wet gelijke behandeling en onderzoeken wij of een transitieverlof mogelijk en wenselijk is om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. We onderhouden als Meldpunt discriminatie contact met het College van de rechten van de mens en diverse antidiscriminatiebureaus om inzicht te krijgen in de meldingen op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie.

Werkgevers moeten daarnaast bewuster worden van de noodzaak van een transgendervriendelijke arbeidsmarkt en werkvloer. TNN wil werkgevers hierin ondersteunen met advies en materiaal. De werkgevers die de Verklaring van Dordrecht tekenen en actie ervoor ondernemen, geven daarin het goede voorbeeld. Ook de transzoen is gelanceerd om te laten zien hoe het wel moet en kan. Daarnaast wil TNN trans werknemers en werkzoekenden zelf een steuntje in de rug geven. Samen met Trans Werkt  Nederland biedt TNN gratis coachingstrajecten aan.

Veiligheid

Transgender Netwerk Nederland initieert onderzoek naar veiligheid van trans personen, en onderhoudt nauw contact met de nationale politie, politieacademie en het OM om uiteindelijk de veiligheid van trans personen in Nederland te verbeteren en het proces van aangifte binnen de politie voor trans personen te verbeteren. Tegelijkertijd onderneemt TNN een lobby om de strafwetgeving te optimaliseren zodat wettelijk gezien trans personen beter beschermd worden tegen discriminatie. TNN helpt trans personen graag verder die geconfronteerd worden met discriminatie en/of geweld, meld het, lees hier verder en neem contact met ons op. Voor transgender vluchtelingen is er een apart meldpunt in het leven geroepen.

Zorg en Welzijn

TNN¬†streeft naar betaalbare kwaliteitszorg voor transgender personen op maat. De problemen wat betreft vergoedingen van de transitie voor trans personen, de beperkte zorg voor trans vluchtelingen, de wachtlijsten, kennisgebrek bij professionals, en zorgmonopolies kaart TNN, vaak samen met COC Nederland en Patientenorganisatie Transvisie aan, via een nationale lobby ¬†of via de VN.¬†¬†Voor afhandeling van individuele klachten met verzekeraars en zorginstellingen verwijst TNN naar de klachtenprocedure van betreffende instelling¬†en Pati√ęntenorganisatie Transvisie.

Onderwijs

TNN werkt samen met COC Nederland om genderdiversiteit een goede plek te geven in de COC-voorlichting en in de te ontwikkelen kwaliteitsstandaard voor het onderwijs over seksuele en genderdiversiteit. Ook wil TNN onderwijsinstellingen adviseren hoe ze genderdiverstiteit kunnen verwelkomen op de universiteit, het HBO en het MBO. Daarvoor is de folder Transgender in het onderwijs (2016) ontwikkeld en beschikbaar gesteld.

Onderzoek

Om de belangen van de achterban op elk van deze gebieden goed te kunnen meten, initieert TNN via de politiek, in samenwerking met universiteiten of onderzoekers meer onderzoek naar de positie van trans personen in Nederland, de knelpunten hierin, de bepalende factoren en mogelijke interventies. Aangezien trans personen een relatief kleine groep vormen, worden zij niet meegenomen in grootschalig nationaal onderzoek maar moet de groep apart worden onderzocht.  Op transgenderinfo.nl worden de  onderzoeken per thema ontsloten.