Standpunten onderwijs

Hoe kunnen scholen en onderwijsinstellingen bijdragen aan een omgeving waarin óók genderdiverse leerlingen en studenten zich kunnen ontwikkelen? Volgens ons zijn hierin een aantal onderwerpen belangrijk.

Belang van het kind

In het onderwijs hoort het belang van het kind voorop te staan, dat geldt dus ook in geval van transgender en non-binaire kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat scholen genderdiversiteit standaard meenemen in hun (onderwijs)beleid en kennisontwikkeling van onderwijspersoneel ongeacht hun functie.

Veiligheid op school

Een veilige school is voor ieder kind belangrijk. Daarom dienen scholen vanuit hun zorgplicht de genderidentiteit van trans en non-binaire kinderen te beschermen en genderdiversiteit op te nemen in hun anti-pestbeleid als aandachtsgebied.

Ontwikkeling van identiteit

Onderwijs heeft een belangrijke rol in het ontwikkelen van het besef van de eigen (gender)identiteit en een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Daarom vinden wij dat kinderen op school en in het curriculum met genderdiversiteit in aanraking komen en leren wat het is. Dit betekent ook dat op alle scholen schadelijke genderstereotypen en -normen worden geweerd en bestreden.

Bescherming tegen discriminatie

Discriminatie op grond van geslacht is verboden in het onderwijs. Omdat kinderen onder de 16 geen toegang hebben tot wijziging van de geslachtsvermelding, is het belangrijk dat hun genderidentiteit leidend is op momenten dat er onderscheid wordt gemaakt, zoals bij toiletten en kleedruimtes. Wij vinden daarom dat scholen en overheden hier actief beleid op moeten ontwikkelen, om ongelijke behandeling van transgender en non-binaire scholieren te voorkomen en te bestrijden.

Intersectionaliteit

Genderinclusiviteit hoort deel uit te maken van een brede intersectionele blik op inclusiviteit in het onderwijs. Wij vinden daarom dat beleid gericht op genderdiversiteit aan moet sluiten op andere thema’s zoals seksualiteit, etniciteit, klasse en handicap.

Welzijn in het hoger onderwijs

Het welzijn van trans en non-binaire studenten in het hoger onderwijs reikt verder dan enkel de onderwijsinstelling. Onderwijsinstelling heeft een maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid om te signaleren wat invloed heeft op het welzijn van trans en non-binaire studenten. Daarom vinden wij ook dat universiteiten en hbo’s zich moeten inzetten om samen met onderwijs en welzijnsorganisaties het welzijn van deze groep te verbeteren.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com