Transseksuelen in Nederland

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde in 2011 een onderzoek naar de omvang van de groep transseksuelen in Nederland en de kenmerken van deze groep. Het is voor het eerst dat er gebaseerd op registraties aantallen over transseksuelen in Nederland bekend zijn. De onderzoekers constateren ongelijkheid op diverse kenmerken tussen transseksuelen en de potentiële beroepsbevolking.

Download: Transseksuelen in Nederland – Is er sprake van ongelijkheid? (CBS, 2011)

Er waren op 31 december 2009 900 personen in Nederland die via de rechtbank hun geslachtswijziging hebben vastgelegd in de periode 1995-2009 (62 procent is een transvrouw (MV) en 38 procent een transman (VM)). Het is een onderschatting van het totaal aantal personen, omdat alleen personen in het onderzoek zijn meegenomen die via de rechtbank hun geslachtswijziging hebben vastgelegd in die periode.

Er is ongelijkheid, constateren de onderzoekers in behandeling. We zien dat ondanks het hoge opleidingsniveau van transseksuelen ze toch minder vaak werkzaam zijn en vaker een uitkering ontvangen in vergelijking met de potentiële beroepsbevolking. Ook leven transseksuelen vaker alleen. Hierdoor, en door hun arbeidsmarktsituatie, hebben transseksuelen vaker een laag besteedbaar huishoudinkomen. Tweederde van de transseksuelen is ongehuwd en 16 procent is gescheiden. Transseksuelen wonen vaker in stedelijke gebieden. Een kwart van de transseksuelen woont in één van de vier grote steden.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van het ministerie van OCW.

Let op: In dit rapport uit 2011 wordt het woord “transseksueel” gebruikt, dat toen veel werd gebruikt. We behouden deze term om de oorspronkelijke inhoud en historische context te behouden. Tegenwoordig wordt het woord “transgender” gebruikt.

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com