Checklist aanpak huiselijk geweld voor beleidsmakers

Checklist versterken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bij transgender slachtoffers

Voor beleidsmedewerkers gemeenten en overheid

Hanteer de definitie en draag dit uit:“Ook het negeren, ontkennen of bespotten van iemands genderidentiteit en iemand weerhouden om diens gender te uiten en het straffen van iemand voor diens genderexpressie valt hieronder. Het tegenhouden van iemands sociale, administratieve en/of medische transitie is een vorm van geweld/verwaarlozing.”

Vergroot kennis over transgenderthematiek onder collega’s en de zorgaanbieders.

Zet in op de emancipatie van trans mensen op alle gebieden (arbeidsmarkt, woningmarkt, politiek, media, etc.). Met het doorbreken van de marginalisering van transgender mensen zullen trans slachtoffers van huiselijk minder snel het gevoel hebben dat zij hulp niet waard zouden zijn.

Definieer transgender slachtoffers van huiselijk geweld als specifieke patiëntgroep, zodat zij onder de regeling Generalistische geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) vallen en zo bewustzijn over het bestaan van deze groep vergroot wordt binnen de organisatie.

Vermijd financiering die binaire systemen in de hand houdt, zoals financiering voor enkel mannen- en vrouwenopvang, zorg voor meer opties.

Versterk als overheid/gemeente de positie van transgenderzelforganisaties. Faciliteer structurele samenwerkingsverbanden tussen organisaties die werkzaam zijn op het gebied van huiselijk geweld en transgenderthematiek.

Voor meer informatie over de Regenbooggids voor gemeenten kijk hier. Of neem contact op met Transgender Netwerk Nederland via: info@transgendernetwerk.nl.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com