Jeugdzorg

Sommige trans mensen weten al op heel jonge leeftijd duidelijk dat zij zich niet thuisvoelen bij hun geboortegeslacht. Kinderen kunnen al vroeg vragen hebben over genderidentiteit.

Voor zowel de kinderen zelf als voor de ouders kan dit een verwarrende tijd zijn, maar we raden ouders aan om deze zoektocht van hun kind serieus te nemen en hen hierin te steunen. Hoe vrijer een kind wordt gelaten in de zoektocht, hoe veiliger het ook is om hier goed over na te denken, en om het hier samen over te kunnen hebben. Op die manier kan deze zoektocht een fijne en veilige reis zijn.

De transgenderzorg bij kinderen is gescheiden van de zorg aan volwassen personen. Er zijn drie academische ziekenhuizen waar kinderen en jongeren terecht kunnen voor diagnostiek, ook als ze nog niet in de puberteit zijn gegaan; om hier naartoe te kunnen is een verwijzing van de huisarts nodig. Daarnaast bestaat er gespecialiseerde jeugd-GGZ, dat valt officieel onder de jeugdzorg. Bij deze ziekenhuizen en praktijken wordt samen met het kind en de ouders de zorgvraag van het kind en het gezin bekeken. Samen kunnen kind en ouders ervoor kiezen om het diagnostisch traject te starten. Vòòr de puberteit is dit niet per sé noodzakelijk, omdat medische zorg pas aangeboden wordt vanaf het intreden van de puberteit.

Zodra de puberteit is begonnen kan er na de diagnostiek samen met het kind besloten worden te starten met puberteitsremmers. Puberteitsremmers stellen de lichaamseigen puberteit uit, en geven kinderen de tijd om te onderzoeken wat hun genderidentiteit precies is en na te denken over welke medische zorg daarbij past. Jongeren die (bijna) 16 jaar zijn of ouder kunnen in overleg met hun arts na de diagnostiek met een hormoonbehandeling beginnen. Kijk op de website van Transvisie voor meer informatie over het zorgtraject voor kinderen en jongeren.

Kinderen en jongeren die nog niet in de puberteit zijn gegaan hebben baat bij een steunende omgeving. Bevestiging van de genderidentiteit of ondersteuning bij de zoektocht daarnaar is goed voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Zorgverleners die daarin kunnen helpen en ondersteunen zijn vooral actief in de gespecialiseerde jeugd-GGZ. Deze zorg valt onder de Jeugdwet, dit betekent dat vergoeding van deze zorg via de gemeente loopt in plaats van via een zorgverzekering. Controleer daarom altijd goed bij de zorgverlener of die een contract heeft met de gemeente waar je woont.

Kennisinstituut Movisie heeft voor gemeenten een handreiking ontwikkeld om ze over hun rol in de transgenderzorg te informeren en aan te sporen deze zorg in te kopen. Heb je zelf als ouder van een transgender of genderdivers kind contact met je gemeente? Wijs ze dan op deze handreiking.

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com