Sport

Sport is voor genderdiverse mensen net zo belangrijk als voor iedereen. Toch voelen zes op de tien transgender personen die sporten bij een club zich wel eens onveilig, bijvoorbeeld in de kleed-en doucheruimtes. Waar kun je als sportclub rekening mee houden?

Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat sport voor de groep transgender en seksediverse personen belangrijk kan zijn. De helft van deze groep ziet sport als een belangrijke uitlaatklep. Toch geeft zeven op de tien respondenten aan dat hun sportgedrag na hun sociale transitie is veranderd. Zo geeft één derde aan bewust te hebben gekozen voor een individuele sport. Fitness, hardlopen en zwemmen zijn de populairste sporten onder transgender en seksediverse personen. Ongeveer een kwart geeft aan te zijn gestopt bij een sportvereniging vanwege hun transgender achtergrond.

Sportclubs en –bonden kunnen met het ontwikkelen van een inclusieve sportomgeving ondersteuning bieden bij een transitie.

In 2023 bracht NOC*NSF een handreiking over gender-en seksediverse personen uit. Deze handreiking bevat aanbevelingen en praktische tips voor het ontwikkelen van meer veiligheid en acceptatie in de sportsector en is tot stand gekomen in overleg met Transgender Netwerk. Met deze adviezen in de hand kunnen sportbonden en gemeenten eenvoudig toewerken naar een sportsector met minder uitsluiting en discriminatie.

 

Contactpersonen hierover

Foto van Sophie die lacht met witte achtergrond

Sophie Schers

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com