logo uvh

11 februari 2017

Transpersonen zijn niet populair op de arbeidsmarkt

Uit nieuw onderzoek blijkt dat ruim 40% van de bevraagde transpersonen met discriminatie te maken heeft gehad: van ontslag tot pesterijen op de werkvloer. Hun tevredenheid over de eigen positie op de arbeidsmarkt leidt daaronder. Slechts 30% is tevreden. Terwijl van de trans personen die geen last hebben van die discriminatie 60% tevreden is. Transgender Netwerk Nederland (TNN) vindt het zorgelijk dat de toenemende zichtbaarheid nog niet leidt tot emancipatie op de werkvloer.

Het onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit voor Humanistiek en TNN in samenwerking met Stichting Gendertalent en Universiteit van Maastricht, borduurt voort op eerder onderzoek. Rutgers (voorheen Rutgers Nisso Groep) en het SCP onderzochten jaren geleden – respectievelijk in 2010 en 2012 – de arbeidsmarktpositie van transgender personen. Toen bleek al dat discriminatie een obstakel was bij het vinden van werk en de werktevredenheid. Uit dit nieuwe onderzoek blijkt vooral dat trans personen met een middelbare opleidingsniveau arbeidsdiscriminatie voor hun kiezen te krijgen. Meer dan 50% van hen wordt op de werkvloer gediscrimineerd door collega’s of klanten. Onder hoger opgeleide trans personen die meededen met het onderzoek is dat met ruim 30% nog altijd niet gering. Daar komt bij: Hoe zichtbaarder je bent als trans persoon, hoe meer je te maken krijgt met discriminatie op het werk.

Aan de kant         

Een andere zorgelijke uitkomst was het hoge werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidscijfer dat uit dit onderzoek kwam – namelijk 20%. De participatie lijkt daarmee niet verbeterd te zijn, vergeleken met het SCP-onderzoek uit 2012. Ter vergelijking, rond de 10-11% van de totale beroepsbevolking is volgens het CBS arbeidsongeschikt of werkloos.
Goed om te lezen dat er veel transgender personen wel gelukkig zijn met hun baan en economisch zelfstandig is. Maar ik ben ook erg teleurgesteld. Met al die programma’s op radio en tv, artikelen in kranten en bladen ging ik ervan uit dat er meer acceptatie van transgender personen is gekomen. Helaas blijkt nu dat dit nog steeds niet het geval is. Dat nog steeds veel te veel trans personen aan de kant blijven staan.”
Corine van Dun, voorzitter TNN

Drempels wegnemen

TNN steunt samen met Stichting GenderTalent individuele trans personen al om weer aan het werk te komen. Maar er is meer nodig. “Werkgevers en politiek moeten de handen ineenslaan,” aldus Van Dun. “Financiële drempels voor werkgevers om transgender personen aan te nemen, vanwege het verzuim tijdens de transitie, kan de overheid – net als bij zwangerschap – wegnemen. Ook de kwaliteit van de transgenderzorg moet worden aangepakt als een belangrijke voorwaarde.” Begin 2016 bood TNN samen met het CAOP al een actieplan aan – Actieplan ‘T’ – met diverse punten voor het transgendervriendelijker maken van de arbeidsmarkt.

Stevig bestrijden

Het voorstel van D66, GroenLinks en PvdA om in de Algemene wet gelijke behandeling specifiek genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken toe te voegen vindt TNN een goed begin, maar er is meer nodig. Zaterdag 11 februari wordt de Factsheet Transgender en Werk gepresenteerd en uitgereikt aan PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch.

Lees verder het uitgebreide artikel in de NRC naar aanleiding van het onderzoek.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com