Foto Huge de jonge

18 maart 2019

Aanpak huiselijk geweld nodig

Transgender personen zijn drie keer zo vaak slachtoffer van huiselijk geweld dan de Nederlandse bevolking gemiddeld. TNN vraagt daarom minister Hugo de Jonge, van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), om in actie te komen. In een brief aan de minister wijzen we op de urgentie van de problematiek met huiselijk geweld.

In 2018 hebben twee onderzoeken onafhankelijk van elkaar aangetoond dat transgender personen, zowel kinderen als volwassenen, stelselmatig met huiselijk geweld te maken krijgen. Het SCP publiceerde in november de LHBT monitor 2018 waaruit bleek dat transgender jongeren voor hun 16e vaker te maken hebben met mishandeling en emotionele verwaarlozing . TNN heeft zelf breder onderzoek gedaan naar de veiligheid van volwassen transgender personen en ook specifiek naar huiselijk geweldervaringen gevraagd. Daaruit bleek dat bijna 16% van de deelnemers aan het onderzoek evident huiselijk geweld had meegemaakt in de afgelopen vijf jaar . Dat percentage is bijna drie keer zo hoog als dat onder de algemene bevolking . De mate van psychisch geweld is schrikbarend, 40% van de trans personen die deelnamen aan het onderzoek had hier mee te maken. Het valt ook op dat niet zoals gebruikelijk de (ex-)partner maar de (stief)vader meestal de dader is van het huiselijk geweld tegen trans personen.

De minister heeft zich eerder dit jaar al uitgesproken over een algemene aanpak van huiselijk geweld, naar aanleiding van een nationaal onderzoek. Wij vragen het Ministerie van VWS om met ons in gesprek gaan over het ontwikkelen van een concrete aanpak juist gericht op transgender personen en hun omgeving. Een algemene aanpak van huiselijk geweld zal transgender personen volgens ons namelijk onvoldoende helpen. We wachten de reactie van de minister af.

Foto (cc) Rijksoverheid

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com