17 juni 2012

Acceptatie transgenders niet vanzelfsprekend

Transgender personen in Nederland worden nog altijd door ruim één-vijfde van de Nederlandse bevolking niet geaccepteerd. Dit is één van de uitkomsten van de monitor ‘Seksuele gezondheid in Nederland’ 2011 van Rutgers WPF. De cijfers bevestigen dat er een noodzaak bestaat voor een actieve aanpak van uitsluiting en discriminatie van transgender personen. Transgender Netwerk Nederland (TNN) onderschrijft de aanbevelingen van de onderzoekers dat de overheid meer beleid moet gaan voeren om de sociale acceptatie en kennis over transgenders te vergroten.

De uitkomsten benadrukken tevens de angst voor afwijzing die transgender personen ervaren voordat zij voor hun genderidentiteit of transgenderachtergrond uitkomen. Die negatieve houding onder een groot deel van de Nederlandse bevolking is niet zonder gevolgen voor transgender personen. Zij ervaren onder andere veel problemen op de arbeidsmarkt. Ook de meldingen van discriminatie die TNN met regelmaat ontvangt zijn tekenend voor deze houding.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral mensen wiens uiting van het geslacht niet als eenduidig wordt ervaren het zwaar te verduren hebben. De meerderheid van de respondenten (57,3%) accepteert geen onduidelijkheid van het geslacht, 20% gaat zelfs liever niet om met deze groep transgenders. Ten slotte is er 9% die een vriendschap zou verbreken met iemand die een geslachtstransitie zou starten.

Een positieve noot uit het onderzoek is de houding ten aanzien van de vergoeding van geslachtsaanpassende behandelingen die een klein deel van de transgenders in Nederland ondergaat. Bijna 60% van de bevolking staat hier positief tegenover. Dat 40% van de bevolking tegen vergoeding van deze behandeling is komt volgens TNN door een gebrek aan inzicht in de situatie waar deze groep transgenders in verkeert. TNN zal zich dan ook blijven inzetten om zoveel mogelijk informatie en kennis beschikbaar te stellen aan de samenleving ten behoeve van de acceptatie van transgenders.

bron: Kuypers L. (Rutgers WPF) 2012, Transgenders in Nederland: prevalentie en attitudes, Tijdschrift voor Seksuologie (2012) 36-2

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com