afbeelding over onderzoek opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in NL en europa 2022

17 mei 2022

Acceptatie van transgender personen blijft achter

Eén op de zes mensen vindt dat er iets mis is met mensen die zich geen man of vrouw voelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). “Meer kennis over genderdiversiteit is hard nodig.”

Uit het onderzoek naar opvattingen over seksuele en genderdiversiteit van het SCP blijkt dat bijna een op de tien Nederlanders het een probleem zou vinden als hun kind op school les zou krijgen van een transgender docent. Ook vindt één op de zes mensen (17%) dat er iets mis is met mensen die zich geen man of vrouw voelen.

“Het is heel zorgelijk dat mensen nog zo negatief tegenover transgender en non-binaire mensen staan,” zegt Brand Berghouwer, voorzitter van Transgender Netwerk Nederland. “Meer kennis over genderdiversiteit is hard nodig. Op scholen, bij werkgevers, zorgverleners én in de politiek.”

Hoewel 6 op de 10 Nederlanders positief is over genderdiversiteit, een meerderheid dus, betekent dat ook dat een aanzienlijk deel van de mensen er niet per se positief tegenover staan. Zo is het deel met neutrale opvattingen – dus niet positief maar ook niet expliciet negatief – relatief groot.

“Het is heel belangrijk dat de mensenrechten van transgender en intersekse mensen goed geregeld zijn. Als de omgeving ziet dat de wet rekening met ons houdt, dan helpt dat de acceptatie.”

Over homo- en biseksualiteit zijn de opvattingen positiever dan over genderdiversiteit, maar ook de acceptatie van deze groepen groeit langzamer dan de jaren ervoor, zo blijkt uit het SCP-onderzoek. Ook concludeert SCP dat de verschillen in opvattingen tussen bevolkingsgroepen – bijvoorbeeld jong en oud of niet en wel gelovig – over genderdiversiteit groter zijn dan die over homoseksualiteit.

Het onderzoek Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa 2022 is gepubliceerd op 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie, Lesbofobie, Bifobie, Transfobie en Interseksefobie. Op deze dag is er wereldwijd aandacht voor de acceptatie van de lhbti-gemeenschap.

Tijdens een conferentie afgelopen weekend, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Transgender Netwerk Nederland, gaf minister Robbert Dijkgraaf aan dat hij werk wil maken van wetten die het dagelijks leven van lhbti-mensen beter maken. Zo wil hij voor de zomer een verbod op conversietherapie én maakt hij een wetsvoorstel voor een verbod op niet-medisch noodzakelijke operaties bij intersekse kinderen. Ook wil hij dit jaar nog een voorstel naar de kamer sturen voor een landelijke regeling voor transitieverlof.

Berghouwer: “Het is heel belangrijk dat de mensenrechten van transgender en intersekse mensen goed geregeld zijn. Als de omgeving ziet dat de wet rekening met ons houdt, dan helpt dat de acceptatie.”

 

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com